الکسا

مهارت‌هاي كارآفريني

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه
مهارت‌هاي كارآفريني   چكيده يكي از نگراني‌هاي مهمي كه اكثر مردم هنگام فعاليت كارآفرينانة نوپا دارند، اين است كه توان لازم را براي راه‌اندازي اولية سازماني جديد و اداره و به رشد رساندن آن دارند يا خير. اغلب كارآفرينان در مرحلة خلق فعاليت‌هاي جديد كارآفرينانه با مشكلات اساسي مواجهند؛ آنها مهارت‌ها...

كارآفرينان سازماني

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۳ دیدگاه
كارآفرينان سازماني در دنياي درحال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع و سازمانهايي است كه بين منابع كمياب و قابليتهاي مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود رابطه معني داري برقرار سازد. به عبارتي ديگر جامعه و سازماني مي تواند در مسير توسعه، حركت روبه جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم ...

توسعه كارآفريني زنان و دختران دانشگاهي

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه
توسعه كارآفريني زنان و دختران دانشگاهي چكيده در سالهاي اخير، زنان، که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند، گرايش بيشتري به تحصيلات دانشگاهي پيدا کرده‌اند و نرخ ورود زنان و دختران به دانشگاه‌ها، سال به سال در حال افزايش است. در حالي که بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ بيکاري نيز در ميان بانوان تحصيلکرده...

مسائل منابع انساني و آموزش در كسب و كار كوچك

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه
مسائل منابع انساني و آموزش در كسب و كار كوچك   چكيده  نوشته هاي زيادي در سال هاي اخير به مقوله اينترنت و لزوم كسب و كار الكترونيكي كه در يك اقتصاد الكترونيكي جهاني عمل مي كند پرداخته اند. اگرچه بخش كوچكي از ادبيات درحال گسترش اين موضوع بر اساس تحقيقات تجربي بوده، بيشتر مطالب منتشر شده ارزش محدود...

نقش آموزش كارآفريني در بهبود دانش صاحبان كسب وكار كوچك

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۳ دیدگاه
نقش آموزش كارآفريني در بهبود دانش صاحبان كسب وكار كوچك گذشته افسانه اي شايع بود كه كارآفرينان داراي ويژگي ذاتي هستند و اين ويژگيهاهمراه با آنان متولد مي شود كه اين ويژگيها شامل : ابتكار، روحيه تهاجمي ، تحرك ، تمايل در به كارگيري ريسك ، توان تحليلي و مهارت در روابط انساني است . بنابراين مفروضه اس...

الگوي پرورش مديران كارآفرين

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه
الگوي پرورش مديران كارآفرين   تحولات و دگرگوني نظامهاي اجتماعي و اقتصادي عصر حاضر ريشه در پيشرفت و تغييرات به وجودآمده در علم و تكنولوژي دارد كه اين به نوبه خود منجر به تغيير در علائق و ذائقه‌ها شده است. بدون ترديد سازمان‌هاي عصر حاضر با تحولات و تهديدات گسترده بين‌المللي رو‌به‌رو هستند، از اين ...

موانع قانوني رشد كارآفريني در صنايع كوچك ايران

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه
موانع قانوني رشد كارآفريني در صنايع كوچك ايران   شرط اينكه يك بنگاه كوچك بتواند ايجاد و راه اندازي گردد و سپس با اجراي ايده‌هاي كارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امكان رشد و توسعه را بيابد، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهايي كه بر بسترسازي فعاليت‌هاي...

كارآفريني در ساختار سازماني مناسب عامل توسعه سازمان

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه
كارآفريني در ساختار سازماني مناسب عامل توسعه سازمان بسياري از صاحبنظران و محققان از دنياي امروزي به عنوان عصر عدم تداوم ياد مي‌كنند. عصر عدم تداوم به اين معناست كه ديگر تجارب و راه‌حلهاي گذشته براي مسائل جاري‌و آينده سازمان كارگشا نيستند و بايد به شيوه‌اي ديگر انديشيد و به دنبال راهكارهاي جديد س...

مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه
مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني   در اين مقاله به بررسي مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني و ايجاد فرصت هاي شغلي پرداخته شده است. در حقيقت فناوري اطلاعات به عنوان موتور محرکي در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ هاي شغلي و استخدامي، سبب رشد و پويايي اقتصاد جامعه و ايجاد نوع جديدي ا...

کارآفريني و نقش ICT درآن

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه
کارآفريني و نقش ICT درآن تعريف کارآفريني توانايي در به کار گيري عوامل توليد (زمين و نيروي کاروسرمايه) از ويژگيهاي کارآفرينان است. آنها با استفاده از اين عوامل اقدام به توليد کالاها و خدمات جديد مي کنند. کارآفرين کسي است که داراي ايده و فکر جديدي باشد و از طريق يک کسب و کار که توام با مخاطره وريس...

نقش حمايت هاي دولت در گسترش کارآفريني در ميان زنان

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۲ دیدگاه
نقش حمايت هاي دولت در گسترش کارآفريني در ميان زنان  ۱ - مقدمه امروزه ميزان مشاركت زنان درفعاليت هاي اقتصادي – اجتماعي، به يكي از شاخص هاي مهم توسعه انساني مبدل گرديده است . ولي حضور در بازار كار از اهميت ويژه اي برخوردار است ، زيرا فعاليت اقتصادي زنان رابطه مستقيمي با فقر و رفاه اجتماعي دارد. با...

نقش نظام آموزشي – پژوهشي در توسعه كار‌آفريني

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه
نقش نظام آموزشي – پژوهشي در توسعه كار‌آفريني بانگاهي به روند رشد و توسعه جهاني درمي‌يابيم كه با افزايش و گسترش فن‌آوري‌هاي پيشرفته، نقش و جايگاه كارآفرينان به طور فزاينده‌اي بيشتر مي‌شود. به بيان ديگر ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فناوري و ضرورت آموزش كارآفرينان وجود دارد. اگرچه در سال‌هاي گذشته اخت...

توسعه پايدار و كارآفريني در دولت

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه
توسعه پايدار و كارآفريني در دولت در اين مقاله سعي شده است مفاهيم توسعه پايدار، توسعه انساني و سرمايه اجتماعي تشريح و نقش و اهميت منابع انساني درجهت‌گيري توسعه و اجراي برنامه‌هاي توسعه بادرنظر گرفتن الگوي توسعه مبتني بر كارآفريني تجزيه و تحليل شود . همچنين ديدگاه انديشمندان كارآفريني در زمينه كار...

کارآفريني خلاق و انواع و شيوه هاي حمايت از آن

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه
کارآفريني خلاق و انواع و شيوه هاي حمايت از آن اين مقاله کارآفرينی خلاق را، که عبارت از ايجاد و پياده‌سازي ايده‌های مناسب و بديع براي راه‌اندازي کسب و کاري پرماجرا است، شرح مي‌دهد . کارآفريني خلاق مي‌تواند در سازمان‌هايي که هم اکنون مستقر است و نيز بنگاه‌هايي که تازه شروع به کار کرده‌اند به وقوع ...

نگاهي به 5 انگاره كارآفريني

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه
نگاهي به 5 انگاره كارآفريني در اين نوشتار سعي خواهيم كرد به بررسي و تحليل نگرشهاي موجود در زمينه كارآفريني و سوء‌تفاهماتي كه در مورد شركتهاي رشد كارآفرينانه “EGC”[1] وجود دارند بپردازيم. لازم به ذكر است كه با توجه به اهميت موضوع و حجم مطالب سعي خواهد شد در چند نوبت به اين مهم پرداخته شود و در او...