الکسا

پروژه کارافرینی بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

پروژه کارافرینی بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

  مقدمــه :

     بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

    نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

 

با ظرفيت بسته بندي

2075 تن پودر و گرانول در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيـرماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول )

 

ظرفيت : 2075 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 1888 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1700 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

 

دورة بازگشـت سرمايه: سيزده ماه

 

 

 

 

 

 

 

    مقدمــه :

 

     بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

 

    نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

 

    از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

 

   همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع ادويه جات ، حبوبات و ساير محصولات غذايي گرانول يا پودري ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

 

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

   الف – 1 ) زميـن :

 

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2000

30

60

 

 

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000مترمربع

 600مترمربع

240مترمربع

500مترمربع

5

6

10

20

10

6/3

4/2

10

      جـــمـــع

26

 

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

انبار مواد اوليه

انبارمحصول

سالن توليد و آزمايشگاه

اداري و سرويس

نگهباني و تاسيسات

250

200

300

70

30

400

400

450

400

400

100

80

135

28

12

   جــــــمـــع

355

 

 

 

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

بسته‌بندي گرانول 250تا2000گرمي (20تا60بسته در دقيقه )

بسته‌بندي پودري 20تا1000گرمي (20تا60بسته در دقيقه )

بوجاري حبوبات و بالابر

آسياب و بالابر

نوار نقاله

1

2

1

1

1

65

140

15

20

10

       جــــــمـــــــع

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 5 ) تاسيسات:

 

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

تانكر 2500 ليتري سوخت

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

30

5

10

8

6

6

     جــــمــــع

65

 

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـسان

تريلر دستي

1

2

78

5/0

78

1

   جــــــمـــع

79

 

 

 

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

1

1

      جــــــمـــــع

7

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

4

4

2

      جــــــمـــــع

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

60

381

250

79

65

7

10

جــــمــــع

852

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/42

جمـــــع كل

6/894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

آرد برنج

آرد گندم

انواع حبوبات

انواع ادويه جات

سلوفون ( وچاپ )

كيسه ده كيلويي

210 تن

210 تن

1250 تن

405 تن

15 تن

200000عدد

5500

2000

6250

5000

12000

2/0

1155

420

5/7812

2025

180

40

    جــــمــــع

5/11632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

مدير طرح

مسئول فني

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

انباردار

1

1

2

3

8

1

1

1

2/1

1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

1

8/16

14

2/25

8/37

6/89

2/11

2/11

14

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

3/43

  جـــمــــع كل

18

-

1/263

 

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

381

65

250

79

7

2%

4%

4%

10%

10%

62/7

6/2

10

9/7

7/0

   جــــــمـــــــع

82/28

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

381

65

250

79

7

10%

12%

10%

10%

10%

1/38

8/7

25

9/7

7/0

   جــــــمـــــــع

5/79

 

 

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

نفت سفيد

آب

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

متر مكعب

80000

6000

10000

6000

250

650

160

120

20

9/3

6/1

72/0

   جــــــمـــــــع

22/26

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

5/11632

1/263

82/28

5/79

22/26

جــــمــــع

14/12030

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/601

جمـــــع كل

64/12631

 

 

سرمايه در گردش ( دوره يك‌ماهه )

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

37/969

9/21

19/2

جمـــــع كل

46/993

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

6/894

4/993

جمـــــع كل

1888

 

 

 

 

 

 

    ج – فروش:

 

رديف

شرح

ارزش‌واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

آرد گندم در بسته‌هاي250گرمي

آرد برنج در بسته‌هاي250گرمي

انواع حبوبات در بسته‌هاي900گرمي

ادويه‌جات در بسته‌هاي100گرمي

700

1800

6750

700

840000

840000

1390000

4050000

588

1512

5/9382

2835

   جــــــــمـــــــــع

 

5/14317

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/2

35/286

   جــمـــع

85/288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

5/14317

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

64/12631

سود ناويژه

1686

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

35/286

سود عملياتي

65/1399

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/2

سود ويژه قبل از كسر ماليات

15/1397

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه =  1/1  سال ( تقريبا 13 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

5/11632

100

0

-

5/11632

حقوق و دستمزد

08/92

35

02/171

65

1/263

سوخت و انرژي

98/20

80

24/5

20

22/26

تعمير و نگهداري

06/23

80

76/5

20

82/28

استـهلاك

0

-

5/79

100

5/79

توزيع و فروش

35/286

100

0

-

35/286

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

5/2

100

5/2

پيش بيني نشده

27/511

85

23/90

15

5/601

جمـــع

24/12566

-

25/354

-

49/12920

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل23/20%مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

1700 ميليون ريال

12 ماه

16%

272 ميليون ريال

 

 

 

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

 

  • chaturbatefreetokenshack.com

    chaturbatefreetokenshack.com

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۲:۵۵:۱۶

    I couldn't resist commenting. Well written!


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!