الکسا

پروژه کارآفرینی توليـد و بسته‌بندي سس مايونزبا ظرفيت 171 تن در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه

پروژه کارآفرینی توليـد و بسته‌بندي سس مايونزبا ظرفيت 171 تن در سال

مقدمــه :

 

   تغيير روش زندگي شهروندان و گسترش روزافزون زندگي ماشيني موجب تغيير در عادات روزمره افراد جامعه و به ويژه عادات غذايي آنان شده است. از ديگر سو اشتغال بانوان در محيط خارج از خانه كه روند رو به رشدي را در بين بانوان جوان تجربه مي‌كند، باعث رويكرد خانواده‌ها به استفاده از غذاهاي آماده و حتي انواع غذاهاي سرد گشته ‌است.

    استفاده از غذاهاي سرد و آماده مصرف، معمولا به همراه چاشني‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد. كه انواع سس‌ها از مهم ترين اين چاشني‌ها محسوب مي‌گردند. سس‌ها شامل انواع مختلفي هستند كه سس‌هاي كچاپ، خردل و مايونز از اصلي‌ترين آنها به شمار مي‌آيندوزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

 

با ظرفيت 171 تن در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيـرماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : توليد و بسته بندي سس مايونز به ظرفيت 171تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 88/824 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 88/84 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 740 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 14 ماه

 

 

 

 

 

   مقدمــه :

 

   تغيير روش زندگي شهروندان و گسترش روزافزون زندگي ماشيني موجب تغيير در عادات روزمره افراد جامعه و به ويژه عادات غذايي آنان شده است. از ديگر سو اشتغال بانوان در محيط خارج از خانه كه روند رو به رشدي را در بين بانوان جوان تجربه مي‌كند، باعث رويكرد خانواده‌ها به استفاده از غذاهاي آماده و حتي انواع غذاهاي سرد گشته ‌است.

    استفاده از غذاهاي سرد و آماده مصرف، معمولا به همراه چاشني‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد. كه انواع سس‌ها از مهم ترين اين چاشني‌ها محسوب مي‌گردند. سس‌ها شامل انواع مختلفي هستند كه سس‌هاي كچاپ، خردل و مايونز از اصلي‌ترين آنها به شمار مي‌آيند. در اين ميان سس مايونز به عنوان سسي كه هم به صورت خالص مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هم به عنوان پايه‌اي براي تهيه ساير انواع سس، از جمله سس‌هاي سالاد، سس فرانسوي، سس ايتاليايي، سس هزارجزيره و ... به شمار مي‌آيد از محبوبيت فراواني برخوردار است.

   ضمن اينكه سس مايونز با دارا بودن حدود 67% چربي، 3% كربوهيدرات و 2% پروتئين به عنوان يك ماده غذايي پر انرژي با حدود 650 كيلوكالري انرژي در هر يكصد گرم محسوب مي‌شود.

   موارد استفاده سس مايونز در تهيه انواع ساندويچ، سالادهاي فصل، سالاد الويه و ... و نيز همراه با ساير غذاها ، تقاضاي مصرف اين ماده غذايي را به سطح بالايي ارتقا داده است، كه اين مطلب مؤيد توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مي‌باشد ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

   الف – 1 ) زميـن :

 

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1000

40

40

 

 

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1000مترمربع

 300مترمربع

100مترمربع

150مترمربع

5

6

10

12

5

8/1

1

8/1

      جـــمـــع

6/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

سردخانه انبار مواد اوليه

سردخانه انبار محصول

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني

100

100

200

80

24

500

500

500

400

400

100

100

100

32

6/9

   جــــــمـــع

6/241

 

 

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

ميكـسر

فيلتر صافي

پركن ( در بند )

شيشه شور اتوماتيك

ليبل زن

سيني استيل

نقاله ABSشش متري با پايه متحرك

1

1

1

1

1

1

2

45

8

40

15

45

15

15

45

8

40

15

45

15

30

      جـــمـــع

198

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

حفر و تجهيز چاه آب

مخزن 5000 ليتري سوخت

سيستم سرمايش و گرمايش

مخزن 5000 ليتري آب و لوله كشي

سيستم اطفاي حريق

-

1حلقه

1

-

1

-

30

10

7

9

9

7

30

10

7

9

9

7

      جـــمـــع

72

 

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـــسان

ليفتراك دستي

1

1

75

10

75

10

   جــــــمـــع

85

 

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

2

1

2

      جــــــمـــــع

7

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

16

15

      جــــــمـــــع

31

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

40

2/251

198

85

72

7

31

جــــمــــع

2/684

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

21/34

جمـــــع كل

41/718

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

روغن مايع

تخم مرغ

سركه

ليـبل

درب شيشه بسته بندي

شيشه بسته بندي

نمك

كارتن

30 تن

2100000عدد

25000ليتر

400000

400000

400000

5/0 تن

25000عدد

6000000

250

1400

70

220

530

140000

600

180

525

35

28

88

212

07/0

15

    جــــمــــع

07/1083

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

مدير توليد

مدير مالي و اداري

كارگر ماهر و فني

راننده

نگهبان و سرايدار

1

1

1

4

1

1

2/1

1/1

1/1

9/0

1

8/0

8/16

4/15

4/15

63

14

2/11

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

8/26

  جـــمــــع كل

9

-

6/162

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/251

72

198

85

7

2%

4%

4%

10%

10%

02/5

88/2

92/7

5/8

7/0

   جــــــمـــــــع

02/25

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/251

72

198

85

7

10%

12%

10%

10%

10%

12/25

64/8

8/19

5/8

7/0

   جــــــمـــــــع

76/62

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

كيلووات ساعت

ليتر

120000

3000

250

650

30

95/1

   جــــــمـــــــع

95/31

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

07/1083

6/162

02/25

76/62

95/31

جــــمــــع

03/1366

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

3/68

جمـــــع كل

33/1434

 

 

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

26/90

66/2

55/13

جمـــــع كل

47/106

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

41/718

47/106

جمـــــع كل

88/824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ج – فروش:

 

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

سس مايونز 260 گرمي

سس مايونز 700 گرمي

6/3

8/7

247500

152500

891

5/1189

     جــــــــمـــــــــع

5/2080

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

75/7

61/41

   جــمـــع

36/49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

5/2080

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

33/1434

سود ناويژه

17/646

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

61/41

سود عملياتي

56/604

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

75/7

سود ويژه قبل از كسر ماليات

81/596

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 1/1 سال ( تقريبا چهارده ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

07/1083

100

0

-

07/1083

حقوق و دستمزد

91/56

35

69/105

65

6/162

سوخت و انرژي

56/25

80

39/6

20

95/31

تعمير و نگهداري

01/20

80

01/5

20

02/25

استـهلاك

0

-

76/62

100

76/62

توزيع و فروش

61/41

100

0

-

61/41

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

75/7

100

75/7

پيش بيني نشده

05/58

85

25/10

15

3/68

جمـــع

21/1285

-

85/197

-

06/1483

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل88/24% مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

740 ميليون ريال

شش ماه

16%

2/59 ميليون ريال

 

 

 

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

2/799 ميليون ريال

30 ماه

16%

84/159 ميليون ريال

04/219 ميليون ريال

6/87 ميليون ريال

296 ميليون ريال

 

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

اصل بازپرداخت تسهيلات

148

296

296

كارمزد تسهيلات

8/43

6/87

6/87

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!