الکسا

پروژه کارآفرینی تولید بلند گو با ظرفیت 1000000 عدد در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

پروژه کارآفرینی تولید بلند گو با ظرفیت 1000000 عدد در سال

مقدمــه:

   صنايع الكترونيك به عنوان يكي از صنايع پيشروي دنياي صنعتي توانسته است موجب تحول عظيمي در اقتصاد بسياري از كشورها منجمله كشورهاي خاور دور گشته است. اشتغال زايي مناسب، سودآوري بالا و دوره كوتاه بازگشت سرمايه، اين صنعت را به يكي از جذابترين حوزه هاي سرمايه گذاري تبديل نموده است.

  بلندگو به عنوان يك محصول الكترونيكي در بسياري از وسايل روزمره بكار ميرود.استفاده از انواع بلندگوها در صنايع مختلف از جمله خودروسازان، سازندگان راديو و تلويزيون، ساخت دربازكن‌، صنايع مخابراتي و ... موجب شده است سالانه حدود دو ميليون دستگاه انواع بلندگو به كشور وارد شود.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

توليـد بلندگو

 

با ظرفيت يك ميليون عدد در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيـرماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : توليد بلندگو به ظرفيت يك ميليون عدد در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 62/1666 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 166 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1500 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 11 ماه

 

 

 

 

 

   مقدمــه:

 

 

   صنايع الكترونيك به عنوان يكي از صنايع پيشروي دنياي صنعتي توانسته است موجب تحول عظيمي در اقتصاد بسياري از كشورها منجمله كشورهاي خاور دور گشته است. اشتغال زايي مناسب، سودآوري بالا و دوره كوتاه بازگشت سرمايه، اين صنعت را به يكي از جذابترين حوزه هاي سرمايه گذاري تبديل نموده است.

  بلندگو به عنوان يك محصول الكترونيكي در بسياري از وسايل روزمره بكار ميرود.استفاده از انواع بلندگوها در صنايع مختلف از جمله خودروسازان، سازندگان راديو و تلويزيون، ساخت دربازكن‌، صنايع مخابراتي و ... موجب شده است سالانه حدود دو ميليون دستگاه انواع بلندگو به كشور وارد شود.

   با عنايت به اين موضوع سرمايه گذاري در اين مقوله مي‌تواند بواسطه بي‌نياز نمودن كشور از واردات بخش بزرگي از نياز سالانه ، موجب صرفه جويي مقدار زيادي ارز گردد.

   از ديگر سو نياز اين طرح براي بكارگيري نيروهاي متخصص و فاقد تخصص فرصت مناسبي را براي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي بالاخص در زمينه هاي مهندسي برق و الكترونيك و آموزش افراد كم تخصص در حين كار ايجاد نمايد، ضمن اينكه با توجه به  ماهيت اين فعاليت توليدي مي‌توان از نيروي كار بانوان در رده‌هاي تخصصي و كارگري نيز  بنحو مقتضي استفاده نمود.

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

   الف – 1 ) زميـن :

 

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2500

30

75

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح

ديواركشي

خيابان كشي و آسفالت

2500

210

400

6

75

60

15

75/15

24

      جـــمـــع

75/54

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

سوله  - توليـد

سوله - انبار مواد اوليه

سوله – انبار محصول

اداري - اسكلت فلزي

نمازخانه‌وسرويس - اسكلت فلزي

نگهباني –اسكلت فلزي

400

200

150

35

25

12

300

300

300

400

400

400

120

60

45

14

10

8/4

   جــــــمـــع

8/253

 

 

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

    ماشين‌آلات خارجي:

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد ( دلار )

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

ماشين فرم ديافراگـم

كويل پيچ و نگهدارنده

ماگنتايزر

چسب زني نيمه اتوماتيك

2

1

1

1

4500

5000

10000

16000

8/73

41

82

2/131

      جـــمـــع

328

 

   ماشين آلات داخلي

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

گيوتين دو متري

گيوتين 25/1 متري

پرس ضربه اي 40 تن

پرس ضربه اي 60 تن

ماشين تراش كوچك

دستگاه لحيم كاري

ابزارآلات مونتاژ

خـــط آبكاري

قالبهــا

پرس كششي 25 تن

1

1

1

1

2

3

1

1سري

14

1

18

10

25

35

26

3

25

26

6

18

18

10

25

35

52

9

25

26

84

18

      جـــمـــع

302

 

 

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

ماشين آلات خارجي

ماشين آلات داخلي

328

302

       جـــــــمــــــع

630

    الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

حق انشعاب و پست برق 100 كيلووات

كابل كشي و نصب تابلوها و ترانس‌ها

حق انشعاب آب و هزينه لوله گذاري ¾ اينچ

سيستم سرمايش ( 10 دستگاه كولر آبي )

سيستم گرمايش ( 10 دستگاه بخاري نفت سوز )

سيستم اطفاي حريق

كمپرسور هوا

تانكر ذخيره سوخت هزارليتري

60

10

7

12

6

5/3

9

5/2

      جــــــمـــــع

110

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـــسان

ليفتراك برقـي

1

1

75

25

75

25

   جــــــمـــع

100

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

2

1

2

      جــــــمـــــع

7

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

هزينه راه اندازي آزمايشي ( معادل هزينه 10 روزه سوخت، مواد اوليه و دستمزد )

آمــوزش

16

49

15

      جــــــمـــــع

80

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

75

55/308

630

100

110

7

80

جــــمــــع

55/1310

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

77/61

جمـــــع كل

32/1372

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

رديف

شـرح

مصرف سالانه

واحد

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ماگنت

كاغذ بلندگو

چسب مخصوص

سيم لاكي

ورق و مفتول فولادي

پارچه كتان

پلاستيك ديافراگم

مواد آبكاري

كارتن 60*40*40

1050000

1050000

25000

7500

500000

10000

20000

5000

12500

عدد

عدد

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

مترمربع

كيلوگرم

كيلوگرم

عدد

300

60

3500

1500

600

3500

6200

3250

700

315

63

5/87

25/11

300

35

124

25/16

75/8

    جــــــــــمـــــــــــع

75/960

   ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مدير طرح

مدير فني

تكنيسين

مدير فروش

كارمند اداري و حسابدار

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

كارگر خدماتي

نگهبان

1

1

3

1

2

10

38

1

2

1

2/1

1

9/0

9/0

9/0

8/0

7/0

7/0

6/0

6/0

8/16

14

8/37

6/12

2/25

112

4/372

8/9

8/16

4/8

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

4/123

  جـــمــــع كل

60

-

2/749

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

55/308

110

630

100

7

2%

4%

4%

10%

10%

17/6

4/4

2/25

10

7/0

   جــــــمـــــــع

47/46

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

55/308

110

630

100

7

10%

12%

10%

20%

10%

85/30

2/13

63

20

7/0

   جــــــمـــــــع

75/127

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

آب

نفت

بنزيـن

كيلووات ساعت

متر مكعب

ليتر

ليتر

200000

2000

7000

7000

250

200

150

650

50

4/0

05/1

55/4

   جــــــمـــــــع

56

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

75/960

2/749

47/46

75/127

56

جــــمــــع

1940

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

97

جمـــــع كل

2037

 

 

سرمايه در گردش ( دوره دو ماهه )

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

160

9/124

4/9

جمـــــع كل

3/294

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

32/1372

3/294

جمـــــع كل

62/1666

 

 

 

 

 

 

 

    ج – فروش:

 

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

بلندگوي2/0تا5/0وات

بلندگوي 1 تا 3 وات

بلندگوي 5 تا 15 وات

بلندگوي بالاي15وات

5/2

3/3

4

5/6

200000

500000

200000

100000

500

1650

800

650

   جــــــــمـــــــــع

1000000

3600

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

20

72

   جــمـــع

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

3600

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

2037

سود ناويژه

1563

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

72

سود عملياتي

1491

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

20

سود ويژه قبل از كسر ماليات

1471

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 92/0 سال ( معادل يازده ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

75/960

100

0

-

75/960

حقوق و دستمزد

22/262

35

98/486

65

2/749

سوخت و انرژي

8/44

80

2/11

20

56

تعمير و نگهداري

18/37

80

29/9

20

47/46

استـهلاك

0

-

75/127

100

75/127

توزيع و فروش

72

100

0

-

72

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

20

100

20

پيش بيني نشده

45/82

85

55/14

15

97

جمـــع

4/1459

-

77/669

-

17/2129

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول ف

 • Ollie

  Ollie

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۲۰:۵۵:۵۴

  I was wondering if you ever considered changing the layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.

  Maybe you could space it out better?


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!