الکسا

پروژه کارآفرینی خدمات مشاوره مهندسی

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه

پروژه کارآفرینی خدمات مشاوره مهندسی 

مقـدمه :

    توسعه صنعتي در راستاي نيل به اهداف خود اتكايي از اركان مهم برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور محسوب مي‌شود كه دستيابي به آن جز از طريق به روز آوري و نوسازي ساختارهاي صنعتي بر پايه دستاوردهاي علمي ميسر نمي‌باشد. اهميت اين مطلب با توجه به ساخت سنتي صنايع و اتكاي بيش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بيش از پيش عيان مي‌گردد.

وزارت تعاون

                                                                                                                           

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

خدمات مشاوره مهندسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيـرماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : خدمات مشاورة مهندسي

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كل: 44/251 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 44/31 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 220 ميليون ريال

 

دورة بازگشت سرمايه:  2 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      مقـدمه :

 

    توسعه صنعتي در راستاي نيل به اهداف خود اتكايي از اركان مهم برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور محسوب مي‌شود كه دستيابي به آن جز از طريق به روز آوري و نوسازي ساختارهاي صنعتي بر پايه دستاوردهاي علمي ميسر نمي‌باشد. اهميت اين مطلب با توجه به ساخت سنتي صنايع و اتكاي بيش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بيش از پيش عيان مي‌گردد.

      در اقتصاد امروز هر بنگاه اقتصادي - وبخصوص سازمانهاي توليدي و صنعتي - براي تداوم حيات ناگزير از ورود به بازار هاي بين‌المللي هستند. از ديگر سو اخذ استانداردهاي كيفي و تضمين كيفي شرط ورود محصولات به بازار جهاني است و اخذ اين استانداردها تنها از طريق پياده سازي اصول علمي نوين در سطح كارخانجات مقدور است.

     يك بنگاه اقتصادي حتي پس از وارد شدن به بازارهاي فرامرزي بايد قادر به تحمل رقابت با رقبايي در كلاس جهاني باشد و اين امر نيز تنها با افزايش مداوم بهره‌وري ، بهبود مستمر و كاهش قيمت‌ها ممكن مي‌گردد. دستيابي به اين اهداف نيز مستلزم پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت، نگهداري و تعميرات، اتوماسيون، كار سنجي و ... مي‌باشد.

    هدف از اين طرح ، ارائة خدمات مشاوره اي در بخش صنعت و معدن مي‌باشد. اين خدمات مشتمل بر مطالعه و پياده سازي سيستم هاي يكپارچه مديريت ، كيفيت و توليد ، اتوماسيون اداري و صنعتي ، استقرار نظام‌هاي اطلاعات مديريتي (MIS) ، سيستم‌هاي تضمين كيفيت ( ISO, QS , HACCP , OHSAS,...   ) ، انجام مطالعات زمينه يابي و امكان سنجي و تهيه طرح هاي توجيه فني ، اقتصادي و مالي فعاليت هاي توليدي و خدماتي ، بررسي روشهاي بهبود سيستم‌هاي توليد و ارتقاي بهره وري در آنها و ... مي‌باشد.

     انجام اين فعاليتها ضمن اينكه مي‌تواند نياز بخشي از صنايع كشور را برآورده سازد، قادر است سوددهي قابل ملاحظه‌اي براي مجريان به همراه داشته و همچنين زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را در رشته هاي مهندسـي صنايع، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مكانيك و مديريت صنعتي فراهم سازد. ضمن اينكه با توجه به ماهيت فعاليتهاي قابل اجرا در اين طرح بانوان تحصيلكرده نيز مي‌توانند راسا اقدام به راه اندازي اين طرح و ارائه اين خدمات نمايند.  

 

 

 

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

 

 

     الف – سرمايه ثابت

 

 

     1- مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 60 متر مربع مي‌باشد كه هزينه رهن كامل آن معادل 75 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

 

 

     2- تجهيزات فني :

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه (ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رايانه روميزي

پرينتر ليزرجت سياه و سفيد

پرينتر اينك جت رنگي

سيستم تامين برق اضطراري (UPS)

دستگاه فتوكپي

پلاتر

اسكنر

ماشين حساب مهندسي

ماشين حساب روميزي

كرونومتر Stop-Watch

لوازم اندازه گيري دقيق ( شامل كوليس، ميكرومتر ، بلاك‌گيج ست)

4

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1سري

7

5

2

8

25

10

2

5/0

5/0

1

18

28

5

2

8

25

10

2

2

5/0

2

18

       جمــــع

5/102

 

 

 

 

 

     3- اثاثيه اداري :

رديف

شــرح

تعداد

هزينه (ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

ميز و صندلي اداري

ميز كنفرانس

كمد و فايل

چراغ مطالعه

خط تلفن

گوشي تلفن

دستكاه فاكس

ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه)

3 سري

1 سري

-

3

2

3

1

-

2

2

5/1

5/0

5

5/0

5/1

1

    جمـــع

14

 

 

 

     4- هزينه استهلاك :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح

ارزش دارايي

ضريب استهلاك

هزينه استهلاك

1

2

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

5/102

14

20%

10%

5/20

4/1

         جمـــع

9/21

 

 

     5- هزينه  نگهداري و تعميرات :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح

ارزش دارايي

ضريب نت

هزينه نت

1

2

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

5/102

14

10%

3%

25/10

4/1

         جمـــع

67/10

 

 

 

 

    6- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

رديف

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

هزينه تهيه طرح توجيهي

مطالعات بازارسنجي و بازاريابي

1

2

      جمـــع

3

 

 

 

    7- هزينه هاي پيش بيني نشده :

    معادل 5% هزيــنه هاي ثابت طرح به منظور مقابله با افزايـش احتـمالي قيمـت ها ، كلا بالـغ بر 4/11 ميليون ريال مي‌باشد.

 

 

    ب- سرمايه در گردش :

 

    1- ملزومات اداري :

     شامل انواع كاغذ هاي مورد استفاده در دستگاههاي فاكس، فتوكپي ، پرينتر و پلاتر ، كاغذ هاي يادداشت ، انواع نوشـــت افزاردفتري و مهندسي و لوازم نقشه كشي ، تونر ، كارتريج و جوهر مصرفي دســتگاههاي فوق‌الذكر كلا بالغ بر 5 ميليون ريال در سال مي‌باشد.

 

 

    2- سوخت و انرژي :

رديف

شــرح

هزينه (ميليون ريال)

1

2

3

بــرق

تلفـن ( هزينه تلفن و اشتراك اينترنت )

شارژ ساختمان

4

5

1

            جمـــع

10

 

 

 

     3- حقوق و دستمزد :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شــرح

تعداد

حقوق ماهانه

حقوق‌سالانه ( 14 ماه)

1

2

3

4

5

6

مدير عامل

كارشناس مهندسي صنايع

كارشناس مهندسي مكانيك

كارشناس مهندسي كامپيوتر

كارشناس حسابداري

منشي

1

5

1

1

1

1

1

9/0

9/0

9/0

9/0

6/0

14

63

6/12

6/12

6/12

4/8

      جمـــع

2/123

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

ملزومات اداري

سوخت و انرژي

حقوق و دستمزد

استهلاك

نگهداري و تعميرات

هزينه هاي پيش بيني نشده

5

10

2/123

9/21

67/10

4/11

           جــــمــع

17/182

 

 

 

سرمايه در گردش

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

تنخواه گردان ( سه ماهه )

54/45

جمع

54/45

 

جدول كل هزينه هاي طرح

رديف

شرح

مبلغ(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

رهن محل كار

تجهيزات فني

لوازم اداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري

پيش بيني نشده

75

5/102

14

3

4/11

جمع هزينه هاي ثابت

9/205

سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق )

54/45

جمع كل هزينه هاي طرح

44/251

 

 

 

 

 

    برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

رديف

شرح

مبلغ(ميليون ريال)

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 5ساله )

هزينه اداري ( معادل 2% مبلغ قراردادها )

6/0

08/5

      جمــع

68/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     درآمد طــرح :

(ارقام به ميليون ريال )

رديف

شــرح

تعداد

ميانگين ارزش واحد

ارزش كل

1

2

3

4

5

قرارداد مشاوره صنعتي و اتوماسيون

قرارداد مشاوره واخذ استانداردمديريت كيفيت

قرارداد پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت

قرارداد برگزاري دوره هاي صنعتي آموزش حين كار

حسابرسي و حسابداري

10

2

2

2

3

6

60

12

10

10

60

120

24

20

30

        جــمــع

254

 

 

 

پيش‌بيني مالي طرح

شرح

ميليون ريال

درآمد طرح

254

هزينه هاي عملياتي:

    ملزومات اداري

    حقوق و دستمزد

    تعميرات و نگهداري

    استهلاك

    پيش بيني نشده

 

5

2/123

67/10

9/21

4/11

جمع هزينه هاي عملياتي

17/172

سود ناويژه

83/81

كسر ميشود:

     هزينه هاي اداري

 

08/5

سود عملياتي

75/76

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

6/0

سود ويژه قبل از كسر ماليات

15/76

 

 

 

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 2 سال

 

 

 

 

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مــلزومات اداري

5

100

-

-

5

حقوق و دستـمزد

12/43

35

08/80

65

2/123

سوخت و انـرژي

8

80

2

20

10

تعمير و نگهداري

536/8

80

134/2

20

67/10

اســـــتــــهلاك

-

-

9/21

100

9/21

هزيـنه هاي اداري

08/5

100

-

-

08/5

استهلاك قبل ازبهره برداري

-

-

6/0

100

6/0

پيش بينـــي نشده

69/9

85

71/1

15

4/11

جمـــع

426/79

-

424/108

-

85/187

 

 

 

 

نقطه سر به سر = 1/62%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    محاسبه كارمزد وام :

( ارقام به ميليون ريال )

1) عقد مشاركت مدني:

    مبلغ قرارداد

    مدت قرارداد

    نرخ كارمزد

    كارمزد عقد مشاركت مدني

 

220 ميليون ريال

سه ماه

21%

55/11 ميليون ريال

 

2) عقد فروش اقساطي:

    مبلغ قرارداد

    مدت قرارداد

    كارمزد تسهيلات

    كارمزد عقد فروش اقساطي

    كل كارمزد تسهيلات

    كارمزد سالانه

     اصل تسهيلات سالانه

 

55/231 ميليون ريال

57 ماه

21%

48/115 ميليون ريال

03/127 ميليون ريال

74/26 ميليون ريال

32/46 ميليون ريال

 

  منبع : وزارت تعاون

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!