الکسا

پروژه کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 200 بیمار در شبانه روز

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

پروژه کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 200 بیمار در شبانه روز

مقدمــه :

  افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقيمي بر شاخص هاي اقتصادي جامعه دارد، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي و اجتماعي بپردازند رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد. اين امر در بيانيه « بهداشت براي همه تا سال 2000 » سازمان جهاني بهداشت كه در اجلاس سي‌ام خود ، مهم ترين هدف اجتماعي دولت‌ها  را رساندن كليه مردم جهان به درجه اي از سلامت كه بتوانند از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي زندگي مؤثري باشند، دانست نيز منعكس گشته است.

وزارت تعاون

                                                                                                                           

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

درمانـگاه شـبانه‌روزي

 

با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيـرماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي

 

ظرفيت پذيرش : 200 بيمار در شبانه روز

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 72/1482 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 72/155 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه

 

اشتغالزايي : 35 نفر

 

 

 

 

 

   مقدمــه :

 

 

    افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقيمي بر شاخص هاي اقتصادي جامعه دارد، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي و اجتماعي بپردازند رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد. اين امر در بيانيه « بهداشت براي همه تا سال 2000 » سازمان جهاني بهداشت كه در اجلاس سي‌ام خود ، مهم ترين هدف اجتماعي دولت‌ها  را رساندن كليه مردم جهان به درجه اي از سلامت كه بتوانند از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي زندگي مؤثري باشند، دانست نيز منعكس گشته است.

 

   اهتمام دولت‌ها به بهبود سطح بهداشت همگاني علاوه بر سرمايه‌گذاري هاي مستقيم دولت در بخش بهداشت و درمان ، به شكل انجام حمايت از بخش غير دولتي و در نظر گرفتن تسهيلات براي اين بخش نيز انجام مي‌پذيرد. انجام اين حمايت ها معمولا در ارتقاي سطح خدمات ارائه شده به بيماران اثر قابل توجهي بر جاي مي‌گذارد.

 

   از ديگر سو با توجه به افزايش ظرفيت دانشكده‌هاي پزشكي كشور در دهه هاي 60 و 70 و افزايش تعداد پزشكان جوان جوياي كار ، لزوم توجه هر چه بيشتر به سرمايه گذاري در بخش بهداشت و درمان آشكارتر ميگردد. چراكه عليرغم نياز مبرم شهروندان به خدمات بهداشتي و درماني ، خصوصا در مناطق محروم، به دليل عدم وجود امكانات كافي ، تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دانشكده هاي پزشكي كشور فاقد شغل مرتبط با تخصص خود مي‌باشند.

 

   اجراي چنين طرح‌هايي ضمن آنكه كمك شايان توجهي به بهبود سطح بهداشت همگاني است، زمينه مناسبي براي اشتغال به كار دانش آموختگان علوم پزشكي از قبيل پزشكان متخصص و عمومي، راديولوژيست، متخصص علوم آزمايشگاهي، پرستار ، بهيار و ... را فراهم مي‌آورد. ضمن اينكه با توجه به اينكه درصد بالايي از فارغ التحصيلان اين رشته ها خصوصا پزشكي و پرستاري را بانوان تشكيل مي‌دهند، اين طرح مي‌تواند به وسيله بانوان متخصص نيز به مرحله اجرا درآيد.

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

 

   الف – 1 ) زميـن :

 

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

500

250

125

 

 

 

 

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

پاركينگ و فضاي سبز

5000مترمربع

 200مترمربع

100مترمربع

5

12

30

5/2

4/2

3

      جـــمـــع

9/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

درمانگاه عمومي و اورژانس

درمانگاه هاي تخصصي

آزمايشگاه

راديولوژي و سونوگرافي

اتاق پرتو

فيزيوتراپي

اداري

180

120

100

100

20

70

70

550

550

550

550

800

500

400

99

66

55

55

16

35

28

   جــــــمـــع

354

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 4 ) تجهيزات پزشكي:

ارقام به ميليون ريال

شــرح

هزينه كل

وسايل مورد نياز شامل كليه وسايل معاينه ، تخت هاي بيمار، البسه ، دستگاه هاي مورد استفاده در بخش آزمايشگاه، راديولوژي و فيزيوتراپي

600

       جــــــمـــــــع

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 5 ) تاسيسات:

 

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

حق انشعاب برق 3فاز 25 آمپر

حق انشعاب آب

حق انشعاب گاز شهري

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

ژنراتور برق اضطراري

منبع ذخيره آب

10

8

5

8

6

6

2

     جــــمــــع

45

 

 

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

آمبولانس مزدا 1600

1

100

100

   جــــــمـــع

100

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

دو خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل رفاهي كاركنان

6

5

4

      جــــــمـــــع

15

 

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

تهيه انواع نقشه هاي فني

آمــوزش

4

4

4

2

      جــــــمـــــع

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

125

9/361

600

100

45

15

14

جــــمــــع

9/1260

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

63

جمـــــع كل

9/1323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد مصرفي:

 

رديف

شـــرح

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

مواد شوينده و ضد عفوني كننده

انواع وسايل مصرفي در بخش تزريقات

فيلم راديولوژي

10

10

30

    جــــمــــع

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

مدير طرح

مسئول فني درمانگاه

مسئول فني آزمايشگاه

مسئول فني راديولوژي

كارمند مالي و اداري

متخصص اطفال

جراح عمومي

متخصص چشم‌پزشكي

متخصص داخلي

متخصص زنان

متخصص گوش‌وحلق‌وبيني

متخصص قلب و عروق

پزشك عمومي

تكنيسين آزمايشگاه

تكنيسين راديولوژي

تكنيسين بينايي سنجي

تكنيسين شنوايي سنجي

پرستار

ماما

بهيار

نظافتچي

راننده

مسئول پذيرش

مسئول تاريكخانه

مسئول بهداشت

1

1

1

1

1

1پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

3

1

1

5/1

3/1

3/1

4/1

9/0

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

2/1

9/0

9/0

9/0

9/0

9/0

9/0

8/0

7/0

8/0

8/0

8/0

8/0

21

2/18

2/18

6/19

6/12

4/15

4/15

4/15

4/15

4/15

4/15

4/15

6/33

2/25

2/25

6/12

6/12

2/25

2/25

4/22

6/19

4/22

6/33

2/11

2/11

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

9/72

  جـــمــــع كل

35

-

3/550

 

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

تجهيزات وماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/361

45

600

100

15

2%

4%

4%

10%

10%

24/7

8/1

24

10

5/1

   جــــــمـــــــع

54/44

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

تجهيزات وماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/361

45

600

100

15

10%

12%

10%

10%

10%

2/36

4/5

60

10

5/1

   جــــــمـــــــع

1/113

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گاز

آب

تلفن

كيلووات ساعت

ليتر

-

متر مكعب

-

80000

8000

-

10000

-

250

650

-

120

-

20

2/5

5

2/1

6/3

   جــــــمـــــــع

35

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد مصرفي

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

50

3/550

54/44

1/113

35

جــــمــــع

94/792

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

65/39

جمـــــع كل

59/832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه در گردش ( دوره سه ‌ماهه )

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد مصرفي

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

5/12

57/137

75/8

جمـــــع كل

82/158

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

9/1323

82/158

جمـــــع كل

72/1482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ج – درآمد :

 

رديف

شرح

ارزش‌واحد (هزارريال)

تعداد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ويزيت عمومي

ويزيت متخصص

جراحي سرپايي

آزمايش تشخيص طبي

سونوگرافي

راديولوژي

فيزيوتراپي

شنوايي سنجي

بينايي سنجي

مامايي

تزريقات

پانسمان

انتقال بيمار

7

12

100

25

65

30

20

12

10

6

2

6

75

21600

15120

720

9000

5400

7200

3600

1440

3600

1440

36000

720

720

2/151

44/181

72

225

351

216

72

28/17

36

64/8

72

32/4

54

   جــــــــمـــــــــع

88/1460

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/3

2/29

   جــمـــع

7/32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

88/1460

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

59/832

سود ناويژه

29/628

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

2/29

سود عملياتي

09/599

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

59/595

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه =  61/1  سال ( تقريبا 20 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد مصرفي

50

100

0

-

50

حقوق و دستمزد

6/192

35

7/357

65

3/550

سوخت و انرژي

28

80

7

20

35

تعمير و نگهداري

63/35

80

91/8

20

54/44

استـهلاك

  • Kellye

    Kellye

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۶:۵۴:۵۱

    Thanks in support of sharing such a good idea, post is nice, thats why i have read it completely


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!