الکسا

پروژه کارآفرینی چاپ وتولید عکسهای رنگی و سیاه و سفید با ظرفیت 76500 قطعه در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۳ دیدگاه

پروژه کارآفرینی چاپ وتولید عکسهای رنگی و سیاه و سفید با ظرفیت 76500 قطعه در سال

مقـــدمه :

 

  هدف از اجراي اين طرح احداث يك واحد ظهور وچاپ عكس سياه وسفيد ورنگي در ابعاد 3×2 تا 70×100 بصورت مكانيزه وتجاري جهت استفاده در نمايشگاهها ، تهيه كاتالوگ وبروشورهاي تبليغاتي ، معرفي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي ، عكسهاي پرسنلي ، يادبود ،مجالس و... مي باشد.

وزارت تعاون

                                                                                                                           

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد

 

با ظرفيت 76500 قطعه در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرداد ماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد

 

ظرفيت : 76500 قطعه در سال

 

سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه

 

اشتغالزايي :11 نفر

 

 

 

 

 

 

مقـــدمه :

 

  هدف از اجراي اين طرح احداث يك واحد ظهور وچاپ عكس سياه وسفيد ورنگي در ابعاد 3×2 تا 70×100 بصورت مكانيزه وتجاري جهت استفاده در نمايشگاهها ، تهيه كاتالوگ وبروشورهاي تبليغاتي ، معرفي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي ، عكسهاي پرسنلي ، يادبود ،مجالس و... مي باشد.

 

روش :

1- ظهور فيلم: نخست فيـــــلم عكاســـي درتاريكخانه باز شــــده وتوسط گيـــــره برروي هنگر (Hanger )آويخته مي شود.سپس هنگر رابرروي اولين شيار ترانسپورت قرارداده وآنرا بصورت پله اي بلند نموده ودر مخازن مربوطه ، حاوي مواد ظهور وثبوت وشستشو ، به مدت مشخص قرار مي دهند. درادامه هنگرها توسط زنجير نقاله از خشك كن عبورداده شده وپس از قرار گرفتن در يك سطح شيبدار، درقسمت پائين سطح شيبدار برروي يكديگر جمع مي شوندواپراتور با باز كردن درب اتاقك ، هنگرهاي آمادة چاپ برروي كاغذ را خارج مي كند.

2- دستگاه ظهور عكس: پس از آنكه ظهور فيلم انجام شد، رول عكس جهت ظهور در تاريكخانة دستگاه ظهور عكس قرار گرفته وتوسط مجموعه اي از غلتكهاي ترانسپورت باز شده وبعداز عبور از مخازن ظهور وثبوت وشستشو ، وارد خشك كن مي شود. دراين قسمت بوسيلة دمنده والمنت هاي ميله اي ، كاغذ خشك شده ودر قسمت جمع كن كاغذ، مجددا روي قرقره پيچيده وآمادة برش مي گردد.

3-     دستگاه ميكسر: اين دستگاه بمنظور مخلوط كردن مواد شيميايي مختلف جهت مخازن جبراني دستگاه ظهور عكس وفيلم بكار مي رود . بدينصورت كه مواد مختلف درداخل ؟آن ريخته شده وتوسط يك دستگاه الكتروپمپ سيركوله مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

 

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

120

1500

80

 

 

 

 

 

   الف – 2 ) ساختمانها:

 

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

12

20

10

10

21

5

500

500

500

500

700

500

24

40

20

20

30

10

تاريكخانه (همكف)

اتاقك‌هاي ظهور فيلم‌وچاپ

انبار مواد اوليه

اتاق آتليه ( طبقه دوم )

پذيرش و آبدارخانه

سرويس ها

1

2

3

4

5

6

78

   جــــــمـــع

 

 

 

 

    الف – 3 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

170

35

10

8/4

2

75

7/0

25

170

7

10

6/1

2

75

7/0

25

1

5

1

3

1

1

1

1

دستگاه ظهور Colenta - 65 cm

آگرانديسمان Durst – 85

ميكسر

كاش كنتاكت 135 – 120

كاتر 50 سانتي

دستگاه ظهور با عرض cm 50

كاتر برش

آگرانديسمان دورست

1

2

3

4

5

6

7

8

5/322

      جـــمـــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 4 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شــرح

رديف

23

5

6

2/1

انشعاب برق منطقه اي سه فاز 15 آمپر

انشعاب آب و لوله كشي و شير الات

سيستم سرمايش و گرمايش ( 2كولر آبي و 3بخاري )

سيستم اطفاي حريق ( 3 كپسول ده كيلويي )

1

2

3

4

2/35

   جـــمـــع

 

 

 

 

 

 

    الف – 5 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 6 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

2

5

3

تلفـن

ميز و صندلي و مبل اداري

تجهيزات آبدارخانه و وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

10

      جــــــمـــــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 7 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

1/6

12

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

آموزش پرسنل

1

2

1/21

      جــــــمـــــع

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

120

78

5/322

78

2/35

10

1/21

زمـين

ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

8/664

جــــمــــع

2/33

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

698

جمـــــع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

9

144

5/5

4/10

26

2/19

4/14

1/7

15

16

550

650

1300

1600

1800

-

600 ليتر

9000 ليتر

10 رول

16 رول

20 رول

12 رول

8 رول

-

داروي ثبات BL.f

داروي Developer

كاغذچاپ باعرض cm13

كاغذچاپ باعرض cm20

كاغذچاپ باعرض cm30

كاغذچاپ باعرض cm50

كاغذچاپ باعرض cm65

ساير مواد مصرفي و فيلم

1

2

3

4

5

6

7

8

6/235

    جــــمــــع

 

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

4/14

24

36

6/9

8/10

8/10

24

2/1

1

1

8/0

9/0

9/0

1

1

2

3

1

1

1

2

مدير طرح

عكاس ماهر

كارگر ماهر چاپ و ظهور

كارگر ساده خدماتي

حسابدار و كارمند دفتري

راننده و كارپرداز

مسئول قبول سفارش

1

2

3

4

5

6

7

8/90

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

4/220

-

11

  جـــمــــع كل

 

 

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

56/1

4/1

9/12

8/7

1

2%

4%

4%

10%

10%

78

2/35

5/322

78

10

ساختمان

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

66/24

   جــــــمـــــــع

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

8/7

22/4

25/32

6/15

2

10%

12%

10%

20%

20%

78

2/35

5/322

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

87/61

   جــــــمـــــــع

 

 

 

 

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

5/2

55/4

4/0

88/14

250

650

200

170

10000

7000

2000

87500

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

متر مكعب

برق

بنزيـن

آب

گاز(تجاري)

33/22

   جــــــمـــــــع

 

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

6/235

4/220

66/24

87/61

33/22

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

86/564

جــــمــــع

14/28

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

593

جمـــــع كل

 

 

 

 

سرمايه در گردش

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

40

20

مواد اوليه ( دوماهه )

تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه  )

60

جمـــــع كل

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

698

60

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

758

جمـــــع كل

 

 

 

 

 

 

 

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

6/235

-

0

100

6/235

مواداوليه

4/220

70

28/154

30

12/66

حقوق و دستمزد توليدي

33/22

20

47/4

80

16/17

سوخت و انرژي

66/24

20

5

80

66/19

تعمير و نگهداري

87/61

100

87/61

-

0

استـهلاك

4/3

100

4/3

-

0

بيمه

3/10

-

0

100

3/10

اداري و فروش

8/25

35

9

65

8/16

پيش بيني نشده

36/604

-

02/238

-

34/366

جمـــع

 

 

 

 

 

 

    ج- درآمد طــرح :

 

جمـع-ميليون ريال

ارزش واحد - هزارريال

تعداد

شــرح

رديف

5/17

7

8

5/17

98

112

126

88

225

300

2/7

5/3

7/0

8/0

5/2

14

16

18

22

90

150

200

20000

10000

10000

7000

7000

7000

7000

4000

2500

2000

36

عكس3*2و4*3و4*6 (هرچهارقطعه)

عكس9*6

عكس12*9

عكس18*13

عكس25*20

عكس30*20

عكس30*24

عكس40*30

عكس60*50

عكس100*65

عكسبرداري از مجالس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2/1006

        جــمــع

 

 

 

 

 

 

   سود ناويژه:

هزينه هاي توليد سالانه - فروش ساليانه

ميليون ريال 84/401 =36/604-2/1006=سود ناويژه

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه نقطه سر به سر توليد:

100 * (هزينه متغير – فروش )òهزينه ثابت

2/37% =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    سود ويژه:

 

 

84/401

سود ناويژه

 

3/10

  كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي

        اداري و فروش

54/391

سود عملياتي

 

55/10

  كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي

        استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري دو ساله

99/380

سود ويژه قبل از كسر ماليات

 

 

سال8/1= 99/380 ò 698 = سود ويژه قبل از كسر مالياتòسرمايه گذاري ثابت طرح=دوره برگشت سرمايه

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام

 

 

 

680 ميليون ريال

دوازده ماه

22%

150 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

 

 

 

830 ميليون ريال

48 ماه

22%

373 ميليون ريال

523 ميليون ريال

7/130 ميليون ريال

170 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

 

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

سال 5

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

170

170

170

170

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۶:۱۸:۱۴

  I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well written!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۶:۱۹:۲۷

  you are really a just right webmaster. The site loading velocity is amazing.
  It sort of feels that you're doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece.
  you have done a excellent activity on this matter!

 • Declan

  Declan

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۸:۰۵:۰۴

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!