الکسا

پروژه کارافرینی پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت 80 تن در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

 

پروژه کارافرینی پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت 80 تن در سال

مقــــدمه :

    با افزايش روز افزون جمعيت و نياز به غذا و مواد پروتئيني ، جايگاه توليد و پرورش ماهي در آبهاي داخلي و بهره برداري بهينه از منابع آبي در دسترس روز به روز آشكارتر مي‌شود. اهميت اين موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهي در تامين سلامت افراد و همچنين مقايسه سرانه اندك مصرف آن در قياس با ممالك توسعه يافته عيان تر خواهد شد. توسعه اين حرفه به عوامل مختلفي بستگي دارد و در نتيجه هر كدام از اين عوامل موجب بروز تنگناهايي در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاكتورهاي عدم سهولت دسترسي به آب، زمين مناسب، شرايط اقليمي مساعد و تغييرات فصلي در كميت يا كيفيت آب در دسترس، در بسياري از مناطق باعث ايجاد مشكلاتي در توسعه مزارع پرورش ماهي قزل‌آلا با روشهاي متداول شده است. بمنظور مقابله با اين مسائل ، استفاده از سيستم هاي گردشي و استفاده مجدد از آب يا سيستم مدار بسته بتازگي مد نظر صاحب نظران واقع شده است.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش ماهي قزل‌آلا

با ظرفيت هـشتاد تن در سـال

مرداد ماه 1382

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش ماهي قزل آلا ( در سيستم مدار بسته )

ظرفيت : هشتاد تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 8/1332 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 8/142 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1190 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

    مقــــدمه :

    با افزايش روز افزون جمعيت و نياز به غذا و مواد پروتئيني ، جايگاه توليد و پرورش ماهي در آبهاي داخلي و بهره برداري بهينه از منابع آبي در دسترس روز به روز آشكارتر مي‌شود. اهميت اين موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهي در تامين سلامت افراد و همچنين مقايسه سرانه اندك مصرف آن در قياس با ممالك توسعه يافته عيان تر خواهد شد. توسعه اين حرفه به عوامل مختلفي بستگي دارد و در نتيجه هر كدام از اين عوامل موجب بروز تنگناهايي در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاكتورهاي عدم سهولت دسترسي به آب، زمين مناسب، شرايط اقليمي مساعد و تغييرات فصلي در كميت يا كيفيت آب در دسترس، در بسياري از مناطق باعث ايجاد مشكلاتي در توسعه مزارع پرورش ماهي قزل‌آلا با روشهاي متداول شده است. بمنظور مقابله با اين مسائل ، استفاده از سيستم هاي گردشي و استفاده مجدد از آب يا سيستم مدار بسته بتازگي مد نظر صاحب نظران واقع شده است.

   در اين روش، آب حوضچه هاي پرورشي پس از اجراي مراحل تصفيه فيزيكي و زيستي، از نظر گازهاي محلول متعادل مي‌شود و آب تازه مورد نياز در اين روش از 2 تا 25% وارد سيستم مي‌شود. اكسيژن مورد نياز در اين سيستم از طريق هوادهي و همچنين استفاده از اكسيژن خالص تامين مي‌شود.

   به منظور استفاده از حداكثر ظرفيت نگهداري، لازمست در سيستم از ماهيان بااوزان مختلف نگهداري شود و در فواصل زماني معين با رشد و نمو ماهيان، ماهيان با وزن مناسب را صيد نمود. اين فاصله زماني معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته مي‌شود. همچنين شايان ذكر است كه رشد كامل ماهي حدود نه ماه به طول خواهد انجاميد و نخستين محصول پس از پايان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.

    طرحهاي پرورش ماهي با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي اين فراورده ها را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها علاوه بر تامين پروتئين مورد نياز جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‌باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميüن :

 

   زمين مورد نياز براي اجراي اين طرح ، معادل 2000 متر مربع مي‌باشد كه ارزشي بالغ بر 60 ميليون ريال دارد.

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

10

4/2

1

1

5

6

10

20

2000مترمربع

 400مترمربع

100متر

50مترمربع

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1

2

3

4

4/14

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

175

2/7

8/28

3

5768/794

8/4

250

300

400

300

900

400

700

24

72

10

640

12

سوله و ديوارهاي جانبي

انبار

ساختمان اداري و رفاهي

اتاق برق

حوضچه‌هاوكفسازي سالن توليد

نگهباني

1

2

3

4

5

6

8/725

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزار ريال)  

تعداد

شــرح

رديف

2

3

2

13

2000

1000

2000

-

1

3سري

1سري

-

ترازو

وسايل كار(تور،سطل،چكمه و..)

وسايل تعميرگاهي

دستگاه ضد عفوني UV آب

1

2

3

4

20

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

30

30

60

4

7

4

3

2

-

-

-

4000

-

4000

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

شبكه آبرساني و برگشت‌آب

شبكه هوادهي

شبكه اكسيژن

منبع 2000 ليتري سوخت

انشعاب برق و كابل كشي

باسكول يك تني

سيستم سرمايش و گرمايش

تهويه

1

2

3

4

5

6

7

8

140

      جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5

1

2

2

رايانه

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

4

10

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

3

8/1

2/7

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي

1

2

3

12

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

60

2/809

20

78

140

10

12

زمين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

2/1129

جــــمــــع

4/56

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/1185

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

5/28

330

5/66

8

17/0

3750

9/1

-

168000قطعه

88 تن

 Kg35000

-

بچه ماهي

غذا

اكسيژن

مكمل و دارو

1

2

3

4

433

    جــــمــــع

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

8/16

6/5

2/11

14

7/35

4/8

2/1

4/0

8/0

1

85/0

6/0

1

1 –پاره وقت

1

1

3

1-پاره وقت

مدير طرح

حسابدار

راننده ونگهبان

كارشناس

كارگر ساده

دامپزشك

1

2

3

4

5

6

3/15

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

107

-

8

  جـــمــــع كل

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

18/16

6/5

8/0

8/7

1

2%

4%

4%

10%

10%

2/809

140

20

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

38/31

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

92/80

8/16

2

6/15

1

10%

12%

10%

20%

10%

2/809

140

20

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

32/116

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

55

9/3

3

6/0

250

650

160

-

220000

6000

18800

-

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

5/62

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

433

107

38/31

32/116

5/62

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

2/750

جــــمــــع

5/37

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

7/787

جمـــــع كل

سرمايه در گردش

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

5/20

2/80

9/46

خريد بچه ماهي ( براي چهار دوره )

حقوق و دستمزد ( نه ماهه )

سوخت و انرژي ( نه ماهه )

2/147

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

6/1185

2/147

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

8/1332

جمـــــع كل

    ج – فروش(طي يك دوره ):

ارزش كل(ميليون ريال)

ميزان توليد

ارزش واحد (هزارريال)

شرح

رديف

1320

80 تن

16500

ماهي قزل‌آلا

1

1320

   جــــــــمـــــــــع

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

3

4/26

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

4/29

   جــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

1320

درآمد ( فروش )

7/787

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3/532

سود ناويژه

4/26

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

9/505

سود عملياتي

3

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

9/502

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 71/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

433

-

0

100

433

مواداوليه

107

65

5/69

35

5/37

حقوق و دستمزد

5/62

20

5/12

80

50

سوخت و انرژي

38/31

20

28/6

80

1/25

تعمير و نگهداري

32/116

100

32/116

-

0

استـهلاك

4/26

-

0

100

4/26

توزيع و فروش

3

100

3

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

5/37

15

6/5

85

9/31

پيش بيني نشده

1/817

-

2/213

-

9/603

جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل77/29%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

1190 ميليون ريال

هجده ماه

13%

232 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

1422  ميليون ريال

42 ماه

13%

5/323  ميليون ريال

5/555 ميليون ريال

7/158  ميليون ريال

340  ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

  ارقام به ميليون ريال

سال 5

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

340

340

340

170

0

اصل بازپرداخت تسهيلات

7/158

7/158

7/158

35/79

0

كارمزد تـسهيلات

7/498

7/498

7/498

35/249

0

جمــع

 

منبع:وزارت تعاون

 • Theo

  Theo

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۷:۱۴:۰۱

  I always used to study paragraph in news papers
  but now as I am a user of internet thus from now I
  am using net for content, thanks to web.


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!