الکسا

پروژه کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت400 جعبه در یک دوره

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

پروژه کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت400 جعبه در یک دوره  

مقدمـه :

   نوغانداري به منظور توليد پيله، مادر يكي از قديمي ترين صنايع جهان يعني صنعت نساجي است كه طي آن برگ درخت توت به نخ ابريشم تبديل شده و ارزش افزوده سرشاري پديد مي‌آورد. ابريشم رشته اي است نازك، بلند، سبك، نرم ، جاذب‌الرطوبه، رنگ پذير ، مقاوم در برابر نوسانات حرارت، نارسانا و درخشنده . اين خصوصيات باعث استفاده گسترده از آن در توليد البسه، نارساناها، صنايع لاستيك، وسايل پزشكي و ... گشته است.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش كرم ابريشـم

با ظرفيت 400 جعبه در يك دوره

تيـرماه 1382

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش كرم ابريشـم

ظرفيت : 400 جعبه در يك دوره

محل اجراي طرح : قابل اجرا در استانهاي نيمه شمالي و مناطق مركزي كشور

سرمايه گذاري كـل: 3/912 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 3/92 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه

ميزان اشتغال زايي : 8 نفـر

     مقدمـه :

   نوغانداري به منظور توليد پيله، مادر يكي از قديمي ترين صنايع جهان يعني صنعت نساجي است كه طي آن برگ درخت توت به نخ ابريشم تبديل شده و ارزش افزوده سرشاري پديد مي‌آورد. ابريشم رشته اي است نازك، بلند، سبك، نرم ، جاذب‌الرطوبه، رنگ پذير ، مقاوم در برابر نوسانات حرارت، نارسانا و درخشنده . اين خصوصيات باعث استفاده گسترده از آن در توليد البسه، نارساناها، صنايع لاستيك، وسايل پزشكي و ... گشته است.

   كرم ابريشم يا Bombix mori حشره اي است كوچك كه داراي دگر ديسي كامل شامل چهار مرحله تخم، لارو، شفيره و پروانه در يك نسل مي‌باشد. در مرحله اول ، جنين رشد و نمو كرده و به لارو تبديل مي‌شود. در دومين مرحله ، لارو با تغذيه مواد غذايي به رشد و نمو خود ادامه مي‌دهد. سومين مرحله دگرديسي يا تبديل لارو به شفيره است. آخرين مرحله يا مرحله زايشي شامل تخم ريزي پروانه ماده پس از جفت‌گيري است.

    تغذيه كرم ابريشم از برگ تازه درخت توت انجام مي‌پذيرد و تنها در دوره لاروي تغذيه صورت مي‌پذيرد. براي تغذيه كرم‌هاي جوان مي‌توان از برگهاي خرد شده با يا بدون شاخه استفاده كرد ولي كرم هاي بالغ منحصرا از برگهاي خردنشده با يا بدون شاخه تغذيه مي‌كنند.

    ميزان برگريزي براي هر جعبه ( شامل 20 هزار تخم نوغان ) بسته به سن لاروها از 5/1 تا 115 كيلوگرم در نوسان است.

   سطح مناسب براي پرورش كرم‌هاي ابريشم نيز يكي از نكاتي است كه تاثير بسزايي در يكنواختي رشد كرم‌ها دارد. اندازه مناسب سطح بستر در هر سن و هر روز بايد مورد توجه قرار گيرد. لازم به توضيح است كه رشد كرم ابريشم بخصوص در سنين اول و دوم بسيار سريع مي‌باشد بطوريكه يك لارو متولد شده در سن اول ( كه سه الي چهار روز به طول مي‌انجامد ) ، پنجاه برابر وزن خود را در روز اول خواهد داشت و زمانيكه به رشد كامل خود برسد از نظر وزن ده هزار برابر ، از نظر حجم هفت هزار برابر و از نظر سطح چهارصد برابر بزرگتر خواهد بود.

*          *          *

   با توجه به شكاف موجود بين عرضه و تقاضاي ابريشم در جهان اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور  در محصولات كشاورزي به شمار مي‌رود و داراي توجيه مناسب اقتصادي است، مي‌تواند تامين كننده نياز صنايع تبديلي و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي و دامپروري ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

   زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هكتار مي‌باشد. با توجه به اينكه زمين مورد نياز از محل اراضي ملي و منابع طبيعي تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذاري ثابت منظور نگرديده است.

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

10

30

2

2

10

5

6

10

20

500

2000مترمربع

 5000مترمربع

200متر

100مترمربع

20هكتار

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

آماده سازي زمين‌وكاشت

1

2

3

4

5

54

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

16

8/4

18

5/13

40

280

20

8

400

300

450

450

400

400

400

400

40

16

40

30

100

700

50

20

انبار

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

تلمبار كرم جوان

تلمبار كرم بالغ

برگخانه

اتاق تفريخ

1

2

3

4

5

6

7

8

3/400

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزار ريال)  

تعداد

شــرح

رديف

35

2

1

10

8

40

4/2

14

2

10

6/1

4/0

35000

2000

1000

10000

8000

40000

4

350

5

10000

200

400

1

1

1

1

1

1

m2600

40

400

1

8

1سري

تراكتور باغي كمر شكن

گاوآهن

نهر كن

تريلي

سمپاش تراكتوري

موتور پمپ و متعلقات

توري مخصوص كرم‌جوان

بستر متحرك پرورش‌ كرم‌جوان

جعبه تفريخ تخـم

برگ خردكن

حرارت‌سنج و رطوبت‌سنج

وسايل باغباني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4/126

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

20

5/2

8

10

20000

1250

8000

10000

1

2

1

1

حفر چاه و لوله كشي

تهويه تلمبار

منبع 5000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

1

2

3

4

5/40

      جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

3

1

1

2

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

4

7

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5/2

5/1

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

1

2

4

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

3/454

4/126

78

5/30

7

4

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

2/710

جــــمــــع

5/35

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

7/745

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

40

90

9/3

100

5/1

650

400جعبه

60000 اصله

6 تـن

تخم نوغان

نهال

كود شيميايي

1

2

3

9/133

    جــــمــــع

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

8/16

4/22

2/25

6/12

2/11

6/12

2/1

8/0

9/0

9/0

8/0

9/0

1

2

2

1

1

1

مدير طرح

كارگر ساده

راننده

نگهبان و موتورچي

آبيار

باغبان

1

2

3

4

5

6

9/19

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

7/120

-

8

  جـــمــــع كل

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

09/9

62/1

06/5

8/7

7/0

2%

4%

4%

10%

10%

3/454

5/40

4/126

78

7

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

27/24

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

43/45

86/4

64/12

6/15

7/0

10%

12%

10%

20%

10%

3/454

5/40

4/126

78

7

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

23/79

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

5/2

9/3

4/2

1

250

650

160

-

10000

6000

15000

-

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

8/9

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

9/133

7/120

27/24

23/79

8/9

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

9/367

جــــمــــع

4/18

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

3/386

جمـــــع كل

سرمايه در گردش

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

9/133

2/30

5/2

مواد اوليه

حقوق و دستمزد ( سه ماهه )

سوخت و انرژي ( سه ماهه )

6/166

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

7/745

6/166

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

3/912

جمـــــع كل

  ج – فروش يك دوره :

ارزش كل(ميليون ريال)

ميزان توليد

ارزش واحد (هزارريال)

شرح

رديف

300

4 تن

75000

پيله خشك

1

300

 

   جــــــــمـــــــــع

با توجه به اينكه در طول سال سه دوره پرورش كرم ابريشم انجام مي‌شود درآمد كل طرح برابر 900ميليون ريال خواهد بود.

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

1

18

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

19

   جــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

900

درآمد ( فروش )

3/386

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

7/513

سود ناويژه

18

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

7/495

سود عملياتي

1

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

7/494

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 4/1 سال ( تقريبا 17 ماه )

  محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

9/133

-

0

100

9/133

مواداوليه

7/120

65

5/78

35

2/42

حقوق و دستمزد

8/9

20

2

80

8/7

سوخت و انرژي

27/24

20

85/4

80

42/19

تعمير و نگهداري

23/79

100

23/79

-

0

استـهلاك

18

-

0

100

18

توزيع و فروش

1

100

1

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

4/18

15

8/2

85

6/15

پيش بيني نشده

3/405

-

38/168

-

92/236

جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل39/25%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

820 ميليون ريال

يك سال

13%

6/106 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

6/926 ميليون ريال

36 ماه

13%

68/180 ميليون ريال

28/287 ميليون ريال

76/95 ميليون ريال

33/273ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

  ارقام به ميليون ريال

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

33/273

33/273

33/273

-

اصل بازپرداخت تسهيلات

76/95

76/95

76/95

-

كارمزد تسهيلات

09/369

09/369

09/369

-

جمــع

   

                      

      منبع:وزارت تعاون

  • Ali

    Ali

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۷:۳۰:۱۳

    WOW just what I was looking for. Came here by searching for games


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!