الکسا

پروژه کارافرینی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 100 تن در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه

پروژه کارافرینی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 100 تن در سال

مقدمـه :

     مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش قـارچ خوراكـي

با ظرفيت يكـصد تن در سال

تيـرماه 1382

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 100 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 15/1242ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 15/132 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1110 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه

     مقدمـه :

     مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.

     لكن در حال حاضر ، به واسطه تغيير روش زندگي از سنتي به ماشيني و كاهش تحرك افراد در زندگي روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدليل دارا بودن مقدار زيادي مواد چرب رو به كاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذايي اي كه با داشتن مقدار كافي پروتئين، براي سلامتي زيان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سويا و قارچ خوراكي مهم ترين منابع پروتئين غير حيواني هستند كه امروزه به طور وسيع مصرف مي‌شوند. در اين ميان بازار مصرف قارچ خوراكي به دليل افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به فوايد و روش مصرف آن ، روند رو به رشدي را تجربه مي‌كند.

    قارچ ، به علت اينكه سرشار از مواد پروتئيني ، گلوسيدي ، ويتامين‌ها و ليپيدها است مي‌تواند غذاي مناسب و كاملي براي انسان به شمار آيد. ضمن اينكه به واسطه سهولت پرورش قارچ هاي خوراكي مي‌توان آنها را به صورت تازه ، خشك ، كنسرو و پودر به بازار عرضه نمود.

   اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور  در صنايع غذايي به شمار مي‌رود، مي‌تواند بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

75

25

3000

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

5/7

3/3

6

5

6

10

1500مترمربع

 550مترمربع

600مترمربع

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي و آسفالت

1

2

3

8/16

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

245

24

45

36

12

2/7

21

90

6/9

6

15

5/7

350

300

300

900

300

400

350

300

320

250

300

250

700

80

150

40

40

18

60

300

30

24

50

30

سالن پرورش قارچ

سالن پاستوريزاسيون خاك

سالن تاسيسات

سردخانه و انبار

سالن بسته بندي

سرويس بهداشتي

راهروي بين سالن ها

سوله تهيه كمپوست

ساختمان اداري

موتورخانه

ساختمان نگهباني و سرايداري

انبار لوازم و قطعات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3/518

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

5

62

2

20

70

25

10

20

5

62

2

20

70

25

10

20

1

1

1

1

1

1

1

1

پمپ شناور

تراكتور

تريلر

ميكسر

ديگ بخار

هواساز

تسمه نقاله

موتور ژنراتور 50 كيلووات

1

2

3

4

5

6

7

8

214

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

18

10

28

12

50

32

-

-

70

-

50

8

-

-

400متر

-

1حلقه

m24000

حق انشعاب برق

كابل كشي ونصب تابلوها و ترانس‌ها

لوله كشي

تاسيسات آبرساني

حفر و تجهيز چاه آب

طبقه بندي فضاي سالنها

1

2

3

4

5

6

150

      جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

90

90

1

وانت نيـــسان يخچال دار

1

90

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

2

2

1

2

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

4

7

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

16

15

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

1

2

31

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

75

1/535

214

90

150

7

31

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

1/1102

جــــمــــع

55

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

1/1157

جمـــــع كل

 

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

150

50

9

52/5

3

5/7

15

80

30

200

75

650

75

50

15

4/0

Kg5000

250تن

120تن

5/8 تن

40تن

m3250

1000ليتر

200000عدد

بذر

كلش گندم و جو

كود مرغي

كود اوره

گچ و آهك

خاك

سموم ضد عفوني كننده

ظروف‌بسته‌بندي نيم‌كيلويي

1

2

3

4

5

6

7

8

02/320

    جــــمــــع

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

8/16

2/11

2/25

4/78

8/9

8/9

2/1

8/0

9/0

7/0

7/0

7/0

1

1

2

8

1

1

مدير طرح

كارمند اداري و حسابدار

تكنيسين

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

1

2

3

4

5

6

8/29

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

181

-

14

  جـــمــــع كل

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

7/10

6

56/8

9

7/0

2%

4%

4%

10%

10%

1/535

150

214

90

7

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

94/34

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

51/53

18

4/21

18

7/0

10%

12%

10%

20%

10%

1/535

150

214

90

7

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

61/111

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

5

25/3

96/0

250

650

160

20000

5000

6000

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

برق

بنزيـن

گازوئيل

21/9

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

02/320

181

94/34

61/111

21/9

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

78/656

جــــمــــع

94/32

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

72/689

جمـــــع كل

سرمايه در گردش ( دوره دو ماهه )

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

34/53

17/30

54/1

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

05/85

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

1/1157

05/85

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

15/1242

جمـــــع كل

 

  ج – فروش:

ارزش كل(ميليون ريال)

ميزان توليد

ارزش واحد (هزارريال)

شرح

رديف

1300

27

100000 Kg

300 تن

13

90

قارچ خوراكي بسته بندي شده

كمپوست

1

2

1327

 

   جــــــــمـــــــــع

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

75/7

54/26

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

29/34

   جــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

1327

درآمد ( فروش )

72/689

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

28/637

سود ناويژه

54/26

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

74/610

سود عملياتي

75/7

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

99/602

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 52/1 سال ( تقريبا 18 ماه )

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

02/320

-

0

100

02/320

مواداوليه

181

65

65/117

35

35/63

حقوق و دستمزد

21/9

20

84/1

80

37/7

سوخت و انرژي

61/111

20

32/22

80

29/89

تعمير و نگهداري

94/34

100

94/34

-

0

استـهلاك

54/26

-

0

100

54/26

توزيع و فروش

75/7

100

75/7

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

94/32

15

94/4

85

28

پيش بيني نشده

01/724

-

44/189

-

57/534

جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل91/23% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

1110 ميليون ريال

شش ماه

13%

15/72 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

         مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

15/1182ميليون ريال

42 ماه

13%

94/268 ميليون ريال

09/341 ميليون ريال

45/97 ميليون ريال

15/317 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

  ارقام به ميليون ريال

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

15/317

15/317

15/317

58/158

اصل بازپرداخت تسهيلات

45/97

45/97

45/97

72/48

كارمزد تسهيلات

6/414

6/414

6/414

3/207

جمــع

 

 منبع:وزارت تعاون

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!