الکسا

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی حوله با ظرفیت 65 تن در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی حوله با ظرفیت 65 تن در سال

مقدمــه:

   صنعت نساجي، پس از صنعت نفت مهم ترين و اشتغالزاترين صنعت كشور بوده و به واسطه وابستگي اندك آن به منابع خارجي توانسته است طي دهه هاي اخير رشد مناسبي داشته باشد. حوله بافي يكي از شاخه هاي صنعت نساجي است كه در آن بافت تار و پودي به انضمام نخ پرز انجام مي پذيرد. امروزه انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع مي‌گردد. از آنجمله مي‌توان به انواع حوله هاي دستي، آشپزخانه، حمام و پيش بند و زير پايي و ... اشاره كرد.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليــد حـوله

با ظرفيت 65 تن در سال

تيـرماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد حـوله

ظرفيت : 65 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 5/2022 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 5/202 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1820 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: بيست‌ويك ماه

ميزان اشتغالزايي : سي‌ويك نفر

   مقدمــه:

   صنعت نساجي، پس از صنعت نفت مهم ترين و اشتغالزاترين صنعت كشور بوده و به واسطه وابستگي اندك آن به منابع خارجي توانسته است طي دهه هاي اخير رشد مناسبي داشته باشد. حوله بافي يكي از شاخه هاي صنعت نساجي است كه در آن بافت تار و پودي به انضمام نخ پرز انجام مي پذيرد. امروزه انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع مي‌گردد. از آنجمله مي‌توان به انواع حوله هاي دستي، آشپزخانه، حمام و پيش بند و زير پايي و ... اشاره كرد.

   در بافت حوله از نخهاي پنبه اي كه داراي خاصيت جاذب الرطوبه هستند استفاده مي‌شود. پركاربردترين نخ در حوله بافي نخ پنبه اي نمره بيست است كه بصورت يك‌لا در بافت پود و دولا در تار و پرز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

    همچنين مطابق با نياز بازار مي‌توان حوله ها را بصورت يك يا دو قطبي ( كه به ترتيب در يك و دو طرف حوله ، پرز وجود دارد ) توليد نمود . چنانچه در بافت حوله از نخ خام استفاده شود، پس از بافت عمليات رنگرزي و پرداخت انجام مي‌گيرد لكن اگر از ابتدا حوله با نخ هاي رنگي بافته شده باشد پس از اتمام بافت و دوخت، آماده عرضه به بازار خواهد بود.

   در صورت اجراي اين طرح ، محصولات قابل توليد آن، انواع حوله هاي طرح دار و ساده خواهد بود كه به دليل مصرفي بودن اين كالاها از بازار مناسبي برخوردارند.ضمن اينكه با توجه به  ماهيت اين فعاليت توليدي مي‌توان از نيروي كار بانوان در رده‌هاي تخصصي و كارگري نيز  بنحو مقتضي استفاده نمود.

 

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

45

30

1500

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

5/7

3

2

6

5

6

10

20

1500مترمربع

 500مترمربع

200مترمربع

300مترمربع

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1

2

3

4

5/18

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

80

225

24

6/9

400

450

400

400

200

500

60

24

انبار مواد اوليه و محصول

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني

1

2

3

4

6/338

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

700

240

60

60

42

18

3

56

70

120

30

60

14

18

3

-

10

2

2

1

3

1

يك سري

-

ماشين بافندگي با ژاكارد

ماشين چله پيچ

ماسوره پيچ

دستگاه برش

چرخ خياطي

ديگ بخار

ابزارآلات كمكي

هزينه نصب ( معادل پنج در صد )

1

2

3

4

5

6

7

8

1179

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شــرح

رديف

60

15

10

6

حق انشعاب برق3فاز 120 كيلووات و تابلو كابل كشي

انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

1

2

3

4

91

   جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

2

2

3

3

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

4

10

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

10

6

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

1

2

16

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

45

1/357

1179

78

91

10

16

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

1/1776

جــــمــــع

8/88

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

9/1864

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

1320

5/4

6/6

3

5/0

20000

9000

6000

-

-

66 تن

5/0 تن

1/1 تن

-

-

نخ پنبه‌اي ( با3% ضايعات )

نخ دوخت

كيسه پلاستيك

برچسب محصول

سوزن دوخت

1

2

3

4

5

6/1334

    جــــمــــع

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

8/16

14

4/15

126

2/179

6/12

2/11

2/1

1

1/1

9/0

8/0

9/0

8/0

1

1

1

10

16

1

1

مدير طرح

تعمير كار

مدير مالي و اداري

كارگر ماهر و فني

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

1

2

3

4

5

6

7

74

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

2/449

-

31

  جـــمــــع كل

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

1/7

6/3

2/47

8/7

1

2%

4%

4%

10%

10%

1/357

91

1179

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

7/66

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

71/35

92/10

9/117

8/7

1

10%

12%

10%

10%

10%

1/357

91

1179

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

33/173

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

105

95/1

24/0

48/0

250

650

120

160

420000

3000

2000

3000

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

67/107

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

6/1334

2/449

7/66

33/173

67/107

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

5/2131

جــــمــــع

5/106

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2238

جمـــــع كل

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

2/111

4/37

9

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

6/157

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

9/1864

6/157

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

5/2022

جمـــــع كل

    ج – فروش:

ارقام به ميليون ريال

ارزش كل

ميزان توليد

ارزش واحد

شــرح

3055

65 تن

47

انواع حوله

3055

    جمــــع كـل

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

4

1/61

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

1/65

   جــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

3055

درآمد ( فروش )

2238

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

817

سود ناويژه

1/61

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

9/755

سود عملياتي

4

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

9/751

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 73/1 سال ( تقريبا بيست و يك ماه )

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

6/1334

-

0

100

6/1334

مواداوليه

2/449

65

292

35

2/157

حقوق و دستمزد

67/107

20

53/21

80

14/86

سوخت و انرژي

7/66

20

3/13

80

4/53

تعمير و نگهداري

33/173

100

33/173

-

0

استـهلاك

1/61

-

0

100

1/61

توزيع و فروش

4

100

4

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

5/106

15

16

85

5/90

پيش بيني نشده

1/2303

-

16/520

-

94/1782

جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل89/40% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

1820 ميليون ريال

دوازده ماه

16%

2/291 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

2/2111 ميليون ريال

48 ماه

16%

58/675 ميليون ريال

78/966 ميليون ريال

69/241 ميليون ريال

455 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

  ارقام به ميليون ريال

سال 5

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

455

455

455

455

0

اصل بازپرداخت تسهيلات

69/241

69/241

69/241

69/241

0

كارمزد تسهيلات

69/696

69/696

69/696

69/696

0

جمــع

                  

 منبع: وزارت تعاون

 • Nichole

  Nichole

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۱:۵۴:۳۸

  I delight in, result in I found just what I was looking for.
  You have ended my four day lengthy hunt! God
  Bless you man. Have a nice day. Bye


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!