الکسا

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی چیپس سیبزمینی با ظرفیت 500 تن در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی چیپس سیبزمینی با ظرفیت 500 تن در سال

 

روش توليد:

 

     براي توليد چيپس ، لازم است از سيب زميني مرغوب استفاده شود . سيب زميني بايد درشت ، سالم ، كاملا رسيده وداراي كمترين مقدار گره وحفره در سطح آن باشد. پس از اينكه سيب زميني مرغوب انتخاب گرديد، درآب شسته مي شودتاگرد وخاك وهرگونه مواد خارجي سطح ازآن پاك شود. سپس بايدسيب زميني راپوست كنده وآن را بصورت تراشه هاي نازك درآورد پوست كندن سيب زميني توسط دستگاههاي سايش انجام مي گيرد. براي اين منظور دركارخانه ها بيشتر از روش سايش استفاده مي شود.دراين روش ضايعات سيب زميني بين 1 تا 4 درصد است ، كه اين مسئله بستگي به شكل ، اندازه وعمق گره هاوهمچنين مدت زماني داردكه سيب زميني در انبار نگهداري شده است .

وزارت تعاون 

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليـد چيپس سيب‌زميني

با ظرفيت 500 تن در سال

مردادماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد چيپس سيب‌زميني

ظرفيت : 500 تن در سال

سرمايه گذاري كـل: 1929 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 199 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1730 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: ده ماه

ميزان اشتغالزايي : چهارده نفر

روش توليد:

 

     براي توليد چيپس ، لازم است از سيب زميني مرغوب استفاده شود . سيب زميني بايد درشت ، سالم ، كاملا رسيده وداراي كمترين مقدار گره وحفره در سطح آن باشد. پس از اينكه سيب زميني مرغوب انتخاب گرديد، درآب شسته مي شودتاگرد وخاك وهرگونه مواد خارجي سطح ازآن پاك شود. سپس بايدسيب زميني راپوست كنده وآن را بصورت تراشه هاي نازك درآورد پوست كندن سيب زميني توسط دستگاههاي سايش انجام مي گيرد. براي اين منظور دركارخانه ها بيشتر از روش سايش استفاده مي شود.دراين روش ضايعات سيب زميني بين 1 تا 4 درصد است ، كه اين مسئله بستگي به شكل ، اندازه وعمق گره هاوهمچنين مدت زماني داردكه سيب زميني در انبار نگهداري شده است .

         چنانچه سيب زميني پوست كنده را درمعرض هوا قرار دهيم ، رنگ آن تيرة مايل به قهوه اي مي شود، كه پس از خشك شدن ، تبديل به خاكستري مي گردد.

        پس از كندن پوست سيب زميني ، نوبت به تهيه تراشه هاي نازكي از آن مي رسد ،كه اينكار نيز بوسيلة ماشين صورت مي گيرد.بدينترتيب كه سيب زميني به داخل ظرف قيفي شكلي بنام هاپر ريخته مي شودوباعبور ازميان دستگاه مذكور، به درون ماشين برش سرازير مي گردد. در هنگام برش ، وبمنظور شسته شدن نشاسته از سطح تراشه ها، يك جريان آب دائمي بايد از روي آنها عبور نمايد.چنانچه نشاسته از سطح تراشه ها شسته نشود، باعث چسبيدن آنها بهنگام سرخ شدن خواهد گرديد. تعيين ميزان ضخامت تراشه ها نيز به عواملي ازقبيل جنس (نوع ) سيب زميني، مدت توقف در انبار، مقدار آماس سيب زميني و...بستگي دارد ، كه معمولا بين 5/1 تا3 ميليمتر متغيير مي باشد.

         ميزان ضايعات هنگام شستشو وتهيه تراشه ها ، معمولا بين 5/0 تا 1 درصد وزن سيب زميني خام مصرف شده است. قبل از ريختن تراشه ها به درون ظروف روغن داغ، بايد تا حد امكان آنها را خشك نمود تا مدت زمان لازم براي سرخ شدن تقليل يافته(حداكثر رطوبت بايد بين 5/1 تا2 درصد باشد)،درمصرف سوخت نيز صرفه جوئي نمود.

    عمليات رنگبري وضد عفوني:

     چنانچه تراشه هابامحلول هاي شيميائي خاصي آغشته نگردند، ممكن است رنگ آنها به قهوه اي متمايل شده وبرخي از آنزيم هه نيز درآن باقي بمانند. لذا براي جلوگيري از تيره شدن رنگ تراشه ها، وضدعفوني كردن آنها، بايستي تراشه هارا درهريك ازمحلول هاي زير بمدت يك دقيقه يا بيشتر غوطه ور نمود:

1- محلول 5/0 درصد بي سولفات سديم

2- محلول اسيد فسفريك ونيترات سديم(جوهرليمو)واسيد سيتريك (5/0 درصد)

3-     محلول اسيد هيدرو كلريك (جوهر نمك )واسيد فسفريك (5/0 درصد)

 دماي محلول ها نيز بايد بين 5 تا95 درجه سانتيگراد حفظ شود.

  مرحلة سرخ شدن:

   پس از خاتمة عمليات رنگبري، تراشه هاي سيب زميني درظرف روغن داغ ريخته مي شوند.اين ظرف ممكنست بصورت مخزن مستطيل شكل با كف تخت ويا استوانه اي شكل باشد.تراشه سيب زميني كه پس از سرخ وبرشته شدن ، چيپس ناميده مي شود، توسط يك ملاقة سوراخ دار دسته بلند از داخل ظرف روغن خارج مي شود وبمنظور خروج روغن هاي اضافي ،برروي ظرف الك مانندي پهن ميشود. در كارخانجات بزرگ، پس از خروج چيپس از درون روغن ،آنرا برروي سيني هاي آلومينيومي مخصوصي پهن نموده وبوسيلة نوارنقاله بداخل اتاقك خشك كن هدايت مي نمايند.

     مرحلةنمك زني: 

     پس از خروج چيپس از درون روغن، عمليات نمك زني برروي آن انجام مي شود.دستگاه نمكپاش از يك ناودان قيفي شكل،يك غلطك شياردار دردهانةتحتاني ويك تيغة قابل تنظيم درداخل آن تشكيل يافته است. تيغه قابل تنظيم ، مقدار نمكي را كه از ناودان قيفي به طرف غلطك شياردار جريان مي يابد كنترل مي نمايد. غلطك مزبور ، ضمن آنكه به آرامي درزير ناودان قيفي مي چرخد ، مقداري نمك رادر ميان شيارهاي خود حمل مي كند. دراين موقع ، كفشكي كه داراي حركت دوراني معكوس نسبت به غلطك است، نمك درحال حركت را از تك تك شيارهاي غلطك برمي دارد.

    درازاي هر يكصد كيلوگرم چيپس، بطور متوسط بين 5/1 تا2 كيلوگرم نمك مصرف مي شود. اغلب توليد كنندگان چيپس سعي مي كنند براي نمك زني چيپس ازنوع مرغوب نمك طعام كريستالي استفاده نمايند.

   همچنين،دربعضي از كارخانه ها براي جلوگيري از فساد احتمالي دراثر آنزيم ها وباكتري ها

از چاشني هايي مانندگلوتامات منوسديم(نمك اسيد گلوتاميك)به عنوان چاشني مخلوط نمك استفاده مي كنند.بعلاوه درساليان اخيرچاشني هاواسانس هاي متنوعي به چيپس افزوده مي شود كه باعث طعم دار كردن آن متناسب با سلائق مصرف كنندگان مي گردد.از جملة اين چاشني هاواسانس ها ميتوان به فلفل، سير ، پياز، جعفري، سركه و... اشاره نمود.

   مرحله خشك كردن:

   پس از خارج كردن چيپس از داخل روغن، آنرا بوسيلةنقاله به داخل اتاقك خشك كن منتقل نموده ، براي مدت3 تا4 ساعت در دماي بين 180 تا190 درجة فارنهايت( 65 درجه سانتيگراد) نگهداري مي نمايند.كل مدت زمان لازم براي خشك كردن بين 8 تا 12 ساعت مي باشد.رطوبت محصول نهائي نبايد از7 تا 8 درصد تجاوز نمايد وچيپسي كه به اين ترتيب بدست مي آيد، ازلحاظ وزني حدودا 25 درصد سيب زميني تازه است.

    پس از تهيه چيپس بايد در اسرع وقت ( حد اكثر تا 20 دقيقه ) آن را بسته بندي نمود. چيپس را مي‌توان در قوطي هايي با گنجايش هاي متفاوت بسته بندي نمود ولي در اغلب كارخانه ها چيپس در كاغذهاي ضد رطوبت يا كيسه هايي از جنس سلوفان 50 تا 220 گرمي بسته بندي مي‌گردد . در كارخانه هاي بزرگتر سعي مي‌شود چيپس در فضايي از يك گاز خنثي مانند ازت بسته بندي شود.

    نمودار شماتيك طرح :

پوست گيري          گردگيري و شستشو             جداسازي ناسالم ها             انبارسيب‌زميني

اسلايس بري         رنگبري وضدعفوني          سرخ كردن           استخراج روغن اضافي چيپس

 

 

 

 

انبــــار توليد              بستــــه بندي                 خشــك كردن

                    نمـــك زني

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

75

50

1500

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

30

4/8

5/2

6

20

70

25

30

1500مترمربع

 120مترمربع

100مترمربع

200مترمربع

خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1

2

3

4

9/46

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

44

5/16

275

40

5/13

550

550

550

500

450

80

30

500

80

30

انبارمحصول و مواد اوليه

آزمايشگاه

سالن توليد

اداري و رفاهي

نگهباني

1

2

3

4

5

389

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دستگاه شستشوي سيب زميني

دستگاه سورتينگ سيب زميني

سنگ گير

پوست كن با سيستم مالشي

خلال و اسلايس كن

گرم كن مرحله اول 40 درجه

گرم كن مرحله دوم 80 درجه

خشك كن با بادگرم

سرخ كن با تور غوطه‌وري تمام استيل

نوار نقاله تمام استيل روغن چكان

بالا بر مورب 3 متر با عرض 45 سانتيمتر

دستگاه بسته بندي

تابلوي فرمان

نصب و راه اندازي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

76/565

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

70

30

10

8

6

7

5

80

35

2

-

-

10000

8000

6000

-

-

-

35

-

-

-

يك سيستم

يكسري

1

1

-

-

يكسري

-

 انشعاب برق،ترانس واحداث شبكه

چاه آب و انشعاب

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه

مخزن سوخت

مخزن آب

تهويه

ژنراتور اضطراري

وسايل آزمايشگاهي

پروژكتور حفاظتي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

253

      جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5

9

3

3

5

تلفـن وفاكس

ميز،كمد و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

رايانه ولوازم جانبي

1

2

3

4

5

25

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

25

5

5/1

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

هزينه هاي متفرقه

1

2

3

5/31

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

75

9/435

76/565

78

253

25

5/31

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

208/73

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

368/1537

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

3150

375

60

5/17

625

25/156

1800

7500

600

35000

50000

5/2

1750 تن

50 تن

100 تن

5/0 تن

5/12 تن

62500 عدد

سيب زميني

روغن نباتي

نمك طعام

اسانس

سلوفان با چاپ

كارتن

1

2

3

4

5

6

75/4383

    جــــمــــع

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

6/21

2/19

6/21

8/40

6/30

24

8/10

8/1

6/1

9/0

85/0

85/0

1

9/0

1

1

2

4

3

2

1

مدير طرح

مهندس صنايع غذايي

كارگر ماهر

كارگر نيمه ماهر

كارگر ساده

مالي و خدمات

نگهبان

1

2

3

4

5

6

7

62/286

-

14

  جمـع كل با احتساب پاداش و بيمه

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

718/8

12/10

576/56

6/15

5/2

2%

4%

10%

20%

10%

9/435

253

76/565

78

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

وسايل اداري

1

2

3

4

5

514/93

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

872/34

53/2

576/56

5/19

5

8%

10%

10%

25%

20%

9/435

253

76/565

78

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

وسايل اداري

1

2

3

4

5

478/118

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

88/38

265/5

75/0

76/23

140

200

650

250

160

3500

194400

8100

3000

148500

40

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

كپسول

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

گاز

795/33

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

75/4383

62/286

514/93

478/118

795/33

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

8078/245

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

9648/5161

جمـــــع كل

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

3125/365

885/23

0412/3

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

2387/392

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

2/1537

2/392

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

4/1929

جمـــــع كل

   ج – فروش:

ارزش كل(ميليون ريال)

مقدار توليد

ارزش واحد(هزارريال)

شــــرح

7500

500 تن

15

چيپس سيب زميني

7500

     جـــمــع كــل

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

875/7

150

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

875/157

   جــــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

7500

درآمد ( فروش )

9648/5161

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

0351/2338

سود ناويژه

150

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

0351/2188

سود عملياتي

875/7

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1601/2180

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = ده ‌و نيم ماه

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

75/4383

-

0

100

75/4383

مواداوليه

62/286

65

303/186

35

317/100

حقوق و دستمزد

795/33

20

759/6

80

036/27

سوخت و انرژي

514/93

20

7028/18

80

8112/74

تعمير و نگهداري

478/118

100

478/118

-

0

استـهلاك

150

-

0

100

150

توزيع و فروش

875/7

 • Everette

  Everette

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۲۱:۴۱:۲۸

  Hi there! I understand this is somewhat off-topic but I needed
  to ask. Does running a well-established website like yours require a massive amount work?

  I am brand new to writing a blog but I do write in my diary on a
  daily basis. I'd like to start a blog so I will be able
  to share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind
  of ideas or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!