الکسا

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

   پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال

مقدمــه :

      با توجه به افزايش جمعيت و روند رو به رشد استفاده كودكان از مواد غذايي كمكي از قبيل فراورده هاي حجيم شده غلات مانند پفك نمكي و غيره بعلت قيمت نازل آن در مقايسه با قيمت نسبتا بالاي ساير تنقلات و بازار فروش نسبتا بالاي محصول، احداث واحد توليد پفك نمكي با عنايت به داخلي بودن كليه ماشين آلات خط توليد و عدم نياز ارزي ، علاوه بر اينكه خود كفايي كشور را تضمين مي‌كند زمينه مناسبي را جهت كسب بازارهاي خارجي و صدور محصول به كشورهاي همسايه در راستاي صادرات غير نفتي فراهم مي‌نمايد

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليـد پـفـك نـمكي

با ظرفيت 400 تن در سال

تيـرماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد پفك نمكـي

ظرفيت : 400 تن در سال

سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه

ميزان اشتغالزايي : يازده نفر

    مقدمــه :

      با توجه به افزايش جمعيت و روند رو به رشد استفاده كودكان از مواد غذايي كمكي از قبيل فراورده هاي حجيم شده غلات مانند پفك نمكي و غيره بعلت قيمت نازل آن در مقايسه با قيمت نسبتا بالاي ساير تنقلات و بازار فروش نسبتا بالاي محصول، احداث واحد توليد پفك نمكي با عنايت به داخلي بودن كليه ماشين آلات خط توليد و عدم نياز ارزي ، علاوه بر اينكه خود كفايي كشور را تضمين مي‌كند زمينه مناسبي را جهت كسب بازارهاي خارجي و صدور محصول به كشورهاي همسايه در راستاي صادرات غير نفتي فراهم مي‌نمايد.  

    ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

   مراحل توليد پفك نمكي با ورود پودر ذرت از قبل آماده شده به ميكسر و رساندن رطوبت آن به 12% آغاز مي‌شود. سپس پودر وارد اكسترودر شده و در آن به شكل لوله هايي توخالي در آمده و در انتهاي سيلندر آن تيغه اي اين لوله ها را به ابعاد دلخواه قطع مي‌كند.

   در قسمت مخزن آماده سازي لعاب يا دراژه روغن پودر پنير ، رنگ هاي مجاز خوراكي و نمك با درصدهاي لازم مخلوط شده و لعاب حاصل وارد 2 عدد تانك ذخيره لعاب مي‌شود.

 

    پفك هاي خارج شده از اكسترودر پس از خشك شدن اوليه توسط دوش هايي به اين لعاب آغشته مي‌گردند و سپس مجددا به مدت پانزده دقيقه حرارت داده مي‌شوند تا رطوبت نهايي به 8% برسد. نهايتا پفك توليدي توسط نوار نقاله به قسمت بسته بندي انتقال يافته و در بسته هاي 20 تا 25 گرمي بسته بندي و كارتن گذاري شده و به انبار منتقل مي‌شوند.

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

75

50

1500

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

30

4/8

5/2

4

20

70

25

20

1500مترمربع

 120مترمربع

100مترمربع

200مترمربع

خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1

2

3

4

9/44

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

125

5/16

5/137

45

9

500

550

550

500

450

250

30

250

90

20

انبارمحصول و مواد اوليه

آزمايشگاه و تعمير گاه

سالن توليد

اداري و رفاهي

نگهباني

1

2

3

4

5

333

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

100

35

7

8

150

10

44

160

10

30

50

35

7

8

150

10

22

80

5

30

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1سري

اكسترودر

خشك كن نواري

ديگ دراژه

ديگ روغن

ميكسر دراژه زن

فوتر انتقال مواد توليد شده

بالابر

دستگاه بسته بندي

سيلوي ذخيره استيل

وسايل آزمايشگاه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

554

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

40

30

10

8

6

7

8

-

-

10000

8000

6000

-

-

-

-

يك سيستم

يكسري

1

1

-

 انشعاب برق،ترانس واحداث شبكه

تجهيزات چاه و آبرساني

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه

مخزن سوخت

مخزن آب

تهويه

1

2

3

4

5

6

7

109

      جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5

9

3

3

5

تلفـن وفاكس

ميز،كمد و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

رايانه ولوازم جانبي

1

2

3

4

5

25

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

22

5

5

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

هزينه هاي متفرقه

1

2

32

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

75

9/377

554

109

78

25

32

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

9/1250

جــــمــــع

545/62

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

445/1313

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

660

140

6

475/0

25

1500

7000

600

950

50000

440 تن

20 تن

10 تن

5/0 تن

5/0 تن

بلغور ذرت

روغن جـامد

نمك

مواد غذايي افزودني

سلوفان بسته بندي

1

2

3

4

5

475/631

    جــــمــــع

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

6/21

2/19

4/14

4/14

12

4/11

2/10

8/1

6/1

2/1

2/1

1

95/0

85/0

1

1

1

1

1

1

5

مدير طرح

مهندس صنايع غذايي

تكنيسين توليد

تكنيسين آزمايشگاه

مسئول مالي

مسئول خدمات

كارگران توليد

1

2

3

4

5

6

7

8/244

-

11

  جمـع كل با احتساب پاداش و بيمه

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

558/7

9/10

16/22

6/15

2%

10%

4%

20%

9/377

109

554

78

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

1

2

3

4

1/38

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

232/30

9/10

4/55

5/19

5

8%

10%

10%

25%

20%

9/377

109

554

78

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

032/121

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

4/0

055/3

5/7

44/1

3/0

200

650

250

160

160

200

4700

30000

9000

1900

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

ليتر

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

نفت سفيد

695/12

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

475/631

8/244

718/58

032/121

695/12

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

72/1068

جــــمــــع

436/53

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

156/1122

جمـــــع كل

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

622/52

308/3

4/20

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

33/76

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

4/1313

3/76

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/1389

جمـــــع كل

   ج – فروش:

ارزش كل(ميليون ريال)

مقدار توليد

ارزش واحد(هزارريال)

شــــرح

3800

400 تن

5/9

پفك نمكي

3800

     جـــمــع كــل

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

8

76

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

84

   جــــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

3800

درآمد ( فروش )

156/1122

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

844/2677

سود ناويژه

76

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

844/2601

سود عملياتي

8

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

844/2593

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = شش‌و نيم ماه

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

475/631

-

0

100

475/631

مواداوليه

8/244

65

12/159

35

68/85

حقوق و دستمزد

695/12

20

539/2

80

156/10

سوخت و انرژي

718/58

20

744/11

80

974/46

تعمير و نگهداري

032/121

100

032/121

-

0

استـهلاك

76

-

0

100

76

توزيع و فروش

8

100

8

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

72/1152

15

908/172

85

812/979

پيش بيني نشده

44/2305

-

475343

-

097/1830

جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل24% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

1250 ميليون ريال

شش ماه

16%

100 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

1350 ميليون ريال

18 ماه

16%

162  ميليون ريال

262 ميليون ريال

6/174 ميليون ريال

3/833  ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

                                                                                                          ارقام به ميليون ريال

سال 2

سال 1

شرح

3/833

7/416

اصل بازپرداخت تسهيلات

6/174

3/87

كارمزد تسهيلات

9/1007

504

جمــع

 

           منبع : وزارت تعاون

  • Lula

    Lula

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۲۰:۵۸:۵۱

    If you are going for best contents like I do, only pay a visit this site all the time for
    the reason that it offers feature contents, thanks


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!