الکسا

پروژه کارافرینی شرکت تولیدی کارتن،بسته بندی و چاپ مقوا

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه

 پروژه کارافرینی شرکت تولیدی کارتن،بسته بندی و چاپ مقوا

مقدمــه:

   در توليد كارتن از ورق آماده ، ابتدا ورق مناسب با سفارش خريدار برش داده و چاك زده شده ولبه هاي آن چسبانده و آماده مي‌گردد. از آنجاييكه معمولا طرح و ساخت ونحوه اتصال كارتن بر اساس توافق خريدار و توليدكننده انجام مي‌گردد، لذا اتصال كارتن با استفاده از چسب يا دوخت و يا استفاده از نوار چسب بايستي مدنظر باشد. چسب مورد استفاده براي اتصال كارتن بايستي از مقاومت مناسب در مقابل رطوبت و شرايط آب و هوايي برخوردار باشد. روش هاي مختلفي در توليد كارتن وجود دارد. در واحدهاي بزرگ توليد كننده از مقوا و كاغذ كرافت لاينر، ابتدا بعد از تهيه ورق با استفاده از دستگاههاي مربوطه مستقيما كارتن توليد و به بازار ارائه مي‌شود. اما در واحدهاي كوچك كه فاقد دستگاه توليد ورق مي‌باشند معمولا كارتن بعد از تهيه ورق با استفاده از دستگاههاي خط‌زن و برش و چاك زن توليد مي‌شود و يا از دستگاه دايكاست كه روش تهيه كارتن به وسيله قالب مي‌باشد استفاده مي‌گردد. درروش دايكاست، خط  وبرش وچاك به صورت همزمان برروي ورق انجام مي‌گيرد وكارتن توليد توليد مي‌شود. با توجه به بررسي هاي انجام گرفته از واحدهاي كوچك كارتن سازي و تنوع بسته بندي در ابعاد مختلف و اين كه اساسا توليد كارتن بر مبناي سفارش انجام مي‌پذيرد اكثرا سعي بر اين است كه با داشتن دستگاههاي خط زن و برش و چاك زن، دستگاه دايكاست نيز موجود باشد. روش انتخابي بر اساس تهيه ورق از واحدهاي توليد كننده و داشتن دستگاههاي توليد كارتن و علاوه بر آن دايكاست و استفاده از دستگاه لب چسب براي چسباندن لبه كار مي‌باشد

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

با ظرفيت 600 تن در سال

 

مردادماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

ظرفيت : 600 تن در سال

مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس

سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه )

سود ويژه : 7/627  ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : هفده نفر

   مقدمــه:

   در توليد كارتن از ورق آماده ، ابتدا ورق مناسب با سفارش خريدار برش داده و چاك زده شده ولبه هاي آن چسبانده و آماده مي‌گردد. از آنجاييكه معمولا طرح و ساخت ونحوه اتصال كارتن بر اساس توافق خريدار و توليدكننده انجام مي‌گردد، لذا اتصال كارتن با استفاده از چسب يا دوخت و يا استفاده از نوار چسب بايستي مدنظر باشد. چسب مورد استفاده براي اتصال كارتن بايستي از مقاومت مناسب در مقابل رطوبت و شرايط آب و هوايي برخوردار باشد. روش هاي مختلفي در توليد كارتن وجود دارد. در واحدهاي بزرگ توليد كننده از مقوا و كاغذ كرافت لاينر، ابتدا بعد از تهيه ورق با استفاده از دستگاههاي مربوطه مستقيما كارتن توليد و به بازار ارائه مي‌شود. اما در واحدهاي كوچك كه فاقد دستگاه توليد ورق مي‌باشند معمولا كارتن بعد از تهيه ورق با استفاده از دستگاههاي خط‌زن و برش و چاك زن توليد مي‌شود و يا از دستگاه دايكاست كه روش تهيه كارتن به وسيله قالب مي‌باشد استفاده مي‌گردد. درروش دايكاست، خط  وبرش وچاك به صورت همزمان برروي ورق انجام مي‌گيرد وكارتن توليد توليد مي‌شود. با توجه به بررسي هاي انجام گرفته از واحدهاي كوچك كارتن سازي و تنوع بسته بندي در ابعاد مختلف و اين كه اساسا توليد كارتن بر مبناي سفارش انجام مي‌پذيرد اكثرا سعي بر اين است كه با داشتن دستگاههاي خط زن و برش و چاك زن، دستگاه دايكاست نيز موجود باشد. روش انتخابي بر اساس تهيه ورق از واحدهاي توليد كننده و داشتن دستگاههاي توليد كارتن و علاوه بر آن دايكاست و استفاده از دستگاه لب چسب براي چسباندن لبه كار مي‌باشد.

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

45

30

1500

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

9

24

18

6

75

60

1500مترمربع

 320مترمربع

300متر

تسطيح و خاكبرداري

ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني

خيابان كشي و آسفالت

1

2

3

51

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

5/67

90

35

25

3

450

450

500

500

300

150

200

70

50

10

انبارمواداوليه‌ومحصول(سوله)

سالن توليد (سوله)

اداري ،نمازخانه و سرويس

نگهباني و سرايداري

اتاق برق

1

2

3

4

5

5/220

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

90

124

128

100

24

15

40

350

120

30

90

124

128

100

24

15

40

350

120

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

دستگاه دايكاست

دستگاه لمينت كارتن

دستگاه لمينت سولفان روي كارتن

دستگاه بغل چسب زن اتوماتيك

دستگاه چاك زن

دستگاه دوخت كارتن

دستگاه پرس لمينت كارتن

چاپ‌وچاك4رنگ اتوماتيك‌بادايكاست‌روتاري

لب چسب و تاكن5000 ورق درساعت

خط‌زن وبرش با2500سرعت‌70متردردقيقه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1021

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شــرح

رديف

60

10

10

13

2

3

2

حق انشعاب برق3فاز 100 كيلووات و پست برق  و ترانس و تابلو

كابل كشي و برق رساني

انشعاب آب و لوله كشي و لوله گذاري

سيستم سرمايش و گرمايش ( 3دستگاه كولر آبي و4دستگاه بخاري )

سيستم اطفاي حريق ( كپسول 10 كيلويي 5 عدد )

تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه

فن و سيستم تهويه كارگاهي

1

2

3

4

5

6

7

100

   جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

2

5

3

تلفـن

ميز و صندلي اداري

لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

10

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5/7

2

12

5/32

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

راه اندازي آزمايشي ( 10 روزه )

1

2

3

4

54

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

45

5/271

1021

78

100

10

54

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

5/1579

جــــمــــع

5/78

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

1658

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

900

3

8

5

1500

5/1

32

5

600 تن

Kg 2000

Kg 250

Kg 1000

ورق كارتن *

چسب سيليكات مايع

رنگ مخصوص چاپ

تسمه بسته بندي

1

2

3

4

916

    جــــمــــع

 

*- هزينه خريد هر متر مربع ورق كارتن 1000 ريال بوده و هر 5/1 متر مربع ورق به طور متوسط يك كيلوگرم وزن دارد بنابر اين جهت حصول به ظرفيت 600 تني طرح، 900 هزار مترمربه ورق كارتن مورد نياز مي‌باشد كه هزينه تامين آن 900 ميليون ريال خواهد بود.

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

  پرسنل توليدي :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

2/13

12

6/21

6/57

1/1

1

9/0

8/0

1

1

2

6

مدير فنـي

تكنيسين ماشين آلات

كارگر ماهر

كارگر ساده و بسته بندي

1

2

3

4

1/73

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

5/177

-

10

  جـــمــــع كل

  پرسنل غير توليدي:

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

4/14

6/9

8/10

12

6/9

6/9

8/10

2/1

8/0

9/0

1

8/0

8/0

9/0

1

1

1

1

1

1

1

مدير طرح

كارگر خدماتي

حسابدار

مسئول فروش

راننده

نگهبان و سرايدار

كارمند اداري و دفتري

1

2

3

4

5

6

7

7/53

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

5/130

-

7

  جـــمــــع كل

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل 308 = 5/130 + 5/177

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

43/5

4

84/40

8/7

1

2%

4%

4%

10%

10%

5/271

100

1021

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

07/59

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

15/27

12

1/102

6/15

2

10%

12%

10%

20%

20%

5/271

100

1021

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

85/158

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

50

55/4

4/0

45/0

250

650

200

160

200000

7000

2000

3000

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

4/55

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

916

308

07/59

85/158

4/55

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

32/1497

جــــمــــع

88/74

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2/1572

جمـــــع كل

سرمايه در گردش

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

114

36

مواد اوليه ( 45 روزه )

تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه  )

150

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

1658

150

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

1808

جمـــــع كل

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

916

-

0

100

916

مواداوليه

5/177

70

25/124

30

25/53

حقوق و دستمزد توليدي

4/55

20

08/11

80

32/44

سوخت و انرژي

07/59

20

8/11

80

27/47

تعمير و نگهداري

85/158

100

85/158

-

0

استـهلاك

8/46

-

0

100

8/46

توزيع و فروش

33

100

33

-

0

بيمه كارخانه

88/74

35

21/26

65

67/48

پيش بيني نشده

5/1521

-

19/365

-

31/1156

جمـــع

     ج – قيمت تمام شده محصول:

قيمت تمام شده محصول = ظرفيت سالانهòهزينه هاي توليد

ريال قيمت تمام شده هر كيلوگرم 2536 = 600ò5/1521

   د – فروش:

قيمت فروش بر مبناي متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته مي‌شود.

فروش ناخالص = ظرفيت طرح * فروش

ميليون ريال  2340= 600 *9/3 م.ريال

   سود ناويژه:

هزينه هاي توليد سالانه - فروش ساليانه

ميليون ريال 5/818 =5/15215-2340=سود ناويژه

 محاسبه نقطه سر به سر توليد:

100 * (هزينه متغير – فروش )òهزينه ثابت

85/30  %=

سود ويژه:

5/818

سود ناويژه

5/130

8/46

  كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي

        حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي

        اداري و فروش

2/641

سود عملياتي

5/13

  كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي

        استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري چهار ساله

7/627

سود ويژه قبل از كسر ماليات

سال64/2 = 7/627 ò 1658 = سود ويژه قبل از كسر مالياتòسرمايه گذاري ثابت طرح=دوره برگشت سرمايه

محاسبة كارمزد وام

1620 ميليون ريال

دوازده ماه

16%

2/259 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

2/1879 ميليون ريال

48 ماه

16%

3/601  ميليون ريال

5/860  ميليون ريال

12/215  ميليون ريال

405 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

  ارقام به ميليون ريال

سال 5

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

405

405

405

405

0

اصل بازپرداخت تسهيلات

12/215

12/215

12/215

12/215

0

كارمزد تسهيلات

12/620

12/620

12/620

12/620

0

جمــع

                          

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!