الکسا

پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 500 تن در سال

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه

    پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 500 تن در سال

مقدمــه :

   بي‌شك غلات بيشترين سهم را در سبد غذايي جوامع بشري دارا هستند. در اين ميان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ويژه خود كه قابليت تبديل شدن به نان را دارد از اهميت بسزايي برخوردار است . به گونه اي كه برخي از ارقام وحشي آن از حدود پانزده هزار سال قبل از ميلاد مسيح در مصر و بين‌النهرين مي‌روييده است و دانه‌هاي اين گياه موميايي هاي فراعنه مصر از اهرام اين كشور به دست آمده است.

    در ايران ، نمونه هاي گندم در كاوش‌هاي باستان‌شناسي انجام شده در دامغان ، غارهاي نزديك به درياچه مازندران و همدان به دست آمده است و باستان‌شناسان عقيده دارند كه گندم از حدود 5 تا 6 هزار سال قبل از ميلاد مسيح در اين مناطق كشت مي‌شده است.

   براي پخت نان ، از زمانهاي بسيار دور روشهاي متنوع و جالبي وجود داشته است . به احتمال زياد قديمي ترين روش پخت نان كه بيشتر در ميان چادر نشينان متداول بوده، روشي است كه براي پختن يك نوع نان ابتدايي به نام كوماج مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. پس از آن ، پختن نان هاي مسطح نظير لواش بر روي سنگ يا تاوه داغ رايج گرديد. كم كم تنورهايي كه هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا و بخصوص ايران متداول هستند براي تهيه نانهاي پهن نظير تافتون و لواش اختراع گرديد . جنس اين تنورها از خاك رس است. بعدها تنور نان سنگك و بربري مورد استفاده قرار گرفتند كه با تغيير مختصري در كشورهاي غربي هم براي پخت نان از آنها استفاده مي‌شود. عيب اين تنورها در اين است كه قطعاتي كه اول وارد مي‌شوند آخر خارج مي‌شوند و بعلاوه چون دماي نقاط مختلف تنور يكسان نيست ، نانهاي حاصل داراي پخت يكنواخت نيستند. براي رفع اين نقيصه ،روشهاي نوين عمل‌آوري خمير و پخت نان  ابداع گرديده كه از آن جمله نان هاي حجيم و فانتزي مي‌باشند كه علاوه بر پايين بودن ضايعات نان ،  از دوام و ماندگاري بيشتري برخوردار بوده و ويتامين ها و پروتئين هاي موجود در نان به دليل روش پخت در فرهاي گردان يا سيني دار حفظ مي‌گردد.

وزارت تعاون 

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي 

توليــد نـان فانتـــــزي  

با ظرفيت 500 تن در سال

تيـرماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد نان فانتزي

ظرفيت : 500 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 88/1067 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 88/107 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 960 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه

   مقدمــه :

   بي‌شك غلات بيشترين سهم را در سبد غذايي جوامع بشري دارا هستند. در اين ميان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ويژه خود كه قابليت تبديل شدن به نان را دارد از اهميت بسزايي برخوردار است . به گونه اي كه برخي از ارقام وحشي آن از حدود پانزده هزار سال قبل از ميلاد مسيح در مصر و بين‌النهرين مي‌روييده است و دانه‌هاي اين گياه موميايي هاي فراعنه مصر از اهرام اين كشور به دست آمده است.

    در ايران ، نمونه هاي گندم در كاوش‌هاي باستان‌شناسي انجام شده در دامغان ، غارهاي نزديك به درياچه مازندران و همدان به دست آمده است و باستان‌شناسان عقيده دارند كه گندم از حدود 5 تا 6 هزار سال قبل از ميلاد مسيح در اين مناطق كشت مي‌شده است.

   براي پخت نان ، از زمانهاي بسيار دور روشهاي متنوع و جالبي وجود داشته است . به احتمال زياد قديمي ترين روش پخت نان كه بيشتر در ميان چادر نشينان متداول بوده، روشي است كه براي پختن يك نوع نان ابتدايي به نام كوماج مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. پس از آن ، پختن نان هاي مسطح نظير لواش بر روي سنگ يا تاوه داغ رايج گرديد. كم كم تنورهايي كه هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا و بخصوص ايران متداول هستند براي تهيه نانهاي پهن نظير تافتون و لواش اختراع گرديد . جنس اين تنورها از خاك رس است. بعدها تنور نان سنگك و بربري مورد استفاده قرار گرفتند كه با تغيير مختصري در كشورهاي غربي هم براي پخت نان از آنها استفاده مي‌شود. عيب اين تنورها در اين است كه قطعاتي كه اول وارد مي‌شوند آخر خارج مي‌شوند و بعلاوه چون دماي نقاط مختلف تنور يكسان نيست ، نانهاي حاصل داراي پخت يكنواخت نيستند. براي رفع اين نقيصه ،روشهاي نوين عمل‌آوري خمير و پخت نان  ابداع گرديده كه از آن جمله نان هاي حجيم و فانتزي مي‌باشند كه علاوه بر پايين بودن ضايعات نان ،  از دوام و ماندگاري بيشتري برخوردار بوده و ويتامين ها و پروتئين هاي موجود در نان به دليل روش پخت در فرهاي گردان يا سيني دار حفظ مي‌گردد.

   با توجه به اينكه ، امروزه نيز قوت اصلي ايرانيان ، نان مي‌باشد و مصرف آن با توجه به رشد جمعيت افزايش روزافزوني دارد ،  توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مناسب بوده ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

100

50

2000

   الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

40

4/15

5/2

6

20

70

25

30

2000مترمربع

 220مترمربع

100مترمربع

200مترمربع

خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1

2

3

4

9/63

      جـــمـــع

   الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

55

5/16

5/192

32

9

550

550

550

550

450

100

30

350

80

20

انبارمحصول و مواد اوليه

آزمايشگاه

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني

1

2

3

4

5

305

   جــــــمـــع

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

120

5/8

30

25

12

5/7

120

5/8

15

25

6

5/7

1

1

2

1

2

1

ماشين پخت نان (فر )

ميكسر (مخلوط كن )

خميرگير

تونل گرمخانه

چانه گير وقالب گير

دستگاه برش نان

1

2

3

4

5

6

203

      جـــمـــع

    الف – 5 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

80

40

8

8

30

32

-

-

8000

8000

30000

-

-

-

يك سيستم

يكسري

يكسري

-

 انشعاب برق،ترانس واحداث شبكه

انشعاب آب ولوله كشي مربوطه

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه

وسايل آزمايشگاهي

انشعاب گازولوله كشي مربوطه

1

2

3

4

5

6

198

      جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5

9

3

3

5

تلفüن وفاكس

ميز،كمد و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

رايانه ولوازم جانبي

1

2

3

4

5

25

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5/32

5

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

1

2

5/37

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

100

9/368

203

8/7

198

25

5/37

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

2/940

جــــمــــع

47

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2/987

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

517

42

45

65/0

8/1

4/2

110

13

1100

7000

3000

650

600

1600

5500

6500

470تن

6 تن

15 تن

1 تن

3 تن

5/1 تن

20 تن

2 تن

آرد سفيد

روغن

شكر

خمير مايه

نمك

شير

تخم‌مرغ

پلاستيك جهت بسته بندي

1

2

3

4

5

6

7

8

85/731

    جــــمــــع

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

8/16

4/15

8/37

6/12

3/83

2/1

1/1

9/0

9/0

85/0

1

1

3

1

7

مدير طرح

مدير توليد

اداري و خدماتي

كارگر ماهر

كارگر ساده

1

2

3

4

5

7/32

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

6/198

-

13

  جـــمــــع كل

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

38/7

9/7

1/8

8/7

5/2

2%

4%

4%

10%

10%

9/368

198

203

78

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

68/33

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

89/36

76/23

3/20

8/7

5/2

10%

12%

10%

10%

10%

9/368

198

203

78

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

25/91

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

30

275/2

485/4

08/1

250

650

1150

-

120000

3500

3900

9000

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

متر مكعب

برق

بنزيـن

آب

گاز

84/37

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

85/731

6/198

68/33

25/91

84/37

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

22/1093

جــــمــــع

66/54

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

88/1147

جمـــــع كل

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

98/60

55/16

15/3

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

68/80

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

2/987

68/80

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

88/1067

جمـــــع كل

     ج – قيمت تمام شده محصول:

قيمت تمام شده محصول = ظرفيت سالانهòهزينه هاي توليد

ريال قيمت تمام شده هر كيلو گرم 76/2295 = 500000ò88/1147

   د – فروش:

قيمت فروش = 130% * قيمت تمام شده

فروش ناخالص = ظرفيت طرح * فروش

6/3265 = 130% * 76/2295

هزار ريال1632800 = 500 * 6/3265

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

375/9

65/32

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

025/42

   جــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

8/1632

درآمد ( فروش )

88/1147

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

92/484

سود ناويژه

65/32

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

27/452

سود عملياتي

375/9

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

895/442

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 65/1 سال ( تقريبا بيست ماه )

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

85/731

-

0

100

85/731

مواداوليه

6/198

65

09/129

35

51/69

حقوق و دستمزد

84/37

20

57/7

80

27/30

سوخت و انرژي

68/33

20

74/6

80

94/26

تعمير و نگهداري

25/91

100

25/91

-

0

استـهلاك

65/32

-

0

100

65/32

توزيع و فروش

375/9

100

375/9

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

66/54

15

2/8

85

46/46

پيش بيني نشده

905/1189

-

225/252

-

68/937

جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل26/36% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

960 ميليون ريال

شش ماه

16%

8/76 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

8/1036 ميليون ريال

42 ماه

16%

3/290 ميليون ريال

1/367 ميليون ريال

88/104ميليون ريال

28/274 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

  ارقام به ميليون ريال

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

28/274

28/274

28/274

14/137

اصل بازپرداخت تسهيلات

88/104

88/104

88/104

44/52

كارمزد تسهيلات

16/379

16/379

16/379

58/189

جمــع

 

 

                                                                منبع:وزارت تعاون

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!