الکسا

پروژه کارافرینی تولیدی نان لواشی

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه

                      پروژه کارافرینی تولیدی نان لواشی


 

  مقدمــه :

   بي‌شك غلات بيشترين سهم را در سبد غذايي جوامع بشري دارا هستند. در اين ميان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ويژه خود كه قابليت تبديل شدن به نان را دارد از اهميت بسزايي برخوردار است . به گونه اي كه برخي از ارقام وحشي آن از حدود پانزده هزار سال قبل از ميلاد مسيح در مصر و بين‌النهرين مي‌روييده است و دانه‌هاي اين گياه موميايي هاي فراعنه مصر از اهرام اين كشور به دست آمده است.

    در ايران ، نمونه هاي گندم در كاوش‌هاي باستان‌شناسي انجام شده در دامغان ، غارهاي نزديك به درياچه مازندران و همدان به دست آمده است و باستان‌شناسان عقيده دارند كه گندم از حدود 5 تا 6 هزار سال قبل از ميلاد مسيح در اين مناطق كشت مي‌شده است.

وزارت تعاون 

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليــد نـان لـواش

با ظرفيت 300 تن در سال

تيـرماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد نان لواش

ظرفيت : 300 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 94/357 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 94/37 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 320 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 14 ماه

   مقدمــه :

   بي‌شك غلات بيشترين سهم را در سبد غذايي جوامع بشري دارا هستند. در اين ميان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ويژه خود كه قابليت تبديل شدن به نان را دارد از اهميت بسزايي برخوردار است . به گونه اي كه برخي از ارقام وحشي آن از حدود پانزده هزار سال قبل از ميلاد مسيح در مصر و بين‌النهرين مي‌روييده است و دانه‌هاي اين گياه موميايي هاي فراعنه مصر از اهرام اين كشور به دست آمده است.

    در ايران ، نمونه هاي گندم در كاوش‌هاي باستان‌شناسي انجام شده در دامغان ، غارهاي نزديك به درياچه مازندران و همدان به دست آمده است و باستان‌شناسان عقيده دارند كه گندم از حدود 5 تا 6 هزار سال قبل از ميلاد مسيح در اين مناطق كشت مي‌شده است.

   براي پخت نان ، از زمانهاي بسيار دور روشهاي متنوع و جالبي وجود داشته است . به احتمال زياد قديمي ترين روش پخت نان كه بيشتر در ميان چادر نشينان متداول بوده، روشي است كه براي پختن يك نوع نان ابتدايي به نام كوماج مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. پس از آن ، پختن نان هاي مسطح نظير لواش بر روي سنگ يا تاوه داغ رايج گرديد. كم كم تنورهايي كه هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا و بخصوص ايران متداول هستند براي تهيه نانهاي پهن نظير تافتون و لواش اختراع گرديد . جنس اين تنورها از خاك رس است. بعدها تنور نان سنگك و بربري مورد استفاده قرار گرفتند كه با تغيير مختصري در كشورهاي غربي هم براي پخت نان از آنها استفاده مي‌شود. عيب اين تنورها در اين است كه قطعاتي كه اول وارد مي‌شوند آخر خارج مي‌شوند و بعلاوه چون دماي نقاط مختلف تنور يكسان نيست ، نانهاي حاصل داراي پخت يكنواخت نيستند. براي رفع اين نقيصه ، امروزه از فرهاي گردشي و سيني دار استفاده مي‌گردد.

   با توجه به اينكه ، امروزه نيز قوت اصلي ايرانيان ، نان مي‌باشد و مصرف آن با توجه به رشد جمعيت افزايش روزافزوني دارد ،  توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مناسب بوده ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

   توجيه اقتصادي طرح :

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

   الف – 1 ) زميـن :

 

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

10

50

200

   الف – 2 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m2)

شــرح

رديف

11

30

5/16

11

12

5

550

600

550

550

600

-

20

50

30

20

20

-

انبارآرد

سالن پخت و خمير گيري

محل استراحت

اداري

سرويس

محوطه سازي

1

2

3

4

5

6

5/85

   جــــــمـــع

    الف – 3 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

35

10

25/2

35

10

-

1

1

-

دستگاه پخت نان

خمير گير 180 كيلوگرمي

نصب و راه اندازي ( 5 درصد )

1

2

3

25/47

      جـــمـــع

    الف – 4 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

12

40

5/2

8

8

-

-

2500

8000

-

-

-

يك سيستم

يكسري

-

 انشعاب برق،ترانس واحداث شبكه

انشعاب آب ولوله كشي مربوطه

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه

كانال كشي و تهويه كارگاه

1

2

3

4

5

5/70

      جـــمـــع

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

2

9

3

3

تلفـن

ميز،كمد و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

4

17

      جــــــمـــــع

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

15

5

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

1

2

20

      جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

10

5/85

25/47

78

5/70

17

20

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

25/328

جــــمــــع

41/16

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

66/344

جمـــــع كل

   ب- هزينه هاي جاري :

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

44/37

02/1

39/0

130

600

650

288تن

7/1 تن

6/0تن

آرد

نمك يددار

خمير مايه

1

2

3

85/38

    جــــمــــع

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

8/16

6/12

2/25

8/23

6/12

2/1

9/0

9/0

85/0

9/0

1

1

2

2

1

مدير طرح

فروشنده

كارگر ماهر

كارگر ساده

حسابدار

1

2

3

4

5

94/17

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

94/108

-

7

  جـــمــــع كل

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

71/1

82/2

89/1

8/7

7/1

2%

4%

4%

10%

10%

5/85

5/70

25/47

78

17

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

92/15

   جــــــمـــــــع

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

55/8

46/8

72/4

8/7

7/1

10%

12%

10%

10%

10%

5/85

5/70

25/47

78

17

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

23/31

   جــــــمـــــــع

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

25/6

275/2

3/2

72/0

250

650

1150

-

25000

3500

2000

6000

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

متر مكعب

برق

بنزيـن

آب

گاز

545/11

   جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

85/38

94/108

92/15

23/31

545/11

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

485/206

جــــمــــع

32/10

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

805/216

جمـــــع كل

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

24/3

08/9

96/0

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

28/13

جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

66/344

28/13

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

94/357

جمـــــع كل

   ج – فروش:

ارزش كل(ميليون‌ريال)

ارزش واحد (ريال)

ميزان توليد

شرح

480

240

2000000

نان لـواش

480

     جـــمــع كـــل

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

5

6/9

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

6/14

   جــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

480

درآمد ( فروش )

805/216

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

195/263

سود ناويژه

6/9

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

595/253

سود عملياتي

5

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

595/248

سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 11/1 سال ( تقريبا چهارده ماه )

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

85/38

-

0

100

85/38

مواداوليه

94/108

65

81/70

35

13/38

حقوق و دستمزد

545/11

20

31/2

80

235/9

سوخت و انرژي

92/15

20

18/3

80

74/12

تعمير و نگهداري

23/31

100

23/31

-

0

استـهلاك

6/9

-

0

100

6/9

توزيع و فروش

5

100

5

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

32/10

15

55/1

85

77/8

پيش بيني نشده

405/231

-

08/114

-

325/117

جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل46/31% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

320 ميليون ريال

شش ماه

16%

6/25 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

6/345 ميليون ريال

30 ماه

16%

12/69 ميليون ريال

72/94 ميليون ريال

89/37 ميليون ريال

128 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

  ارقام به ميليون ريال

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

128

128

64

اصل بازپرداخت تسهيلات

89/37

89/37

95/18

كارمزد تسهيلات

89/165

89/165

95/82

جمــع

 

 

                                                                                      منبع:وزارت تعاون

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!